Lesmateriaal Biologie

Download hier gratis lesmateriaal voor het schoolvak biologie rondom het thema Evolutionaire processen.

Reizend DNA-lab bioinformatica

De Reizende DNA-labs laten leerlingen zelf aan de slag gaan met DNA-onderzoek. Omdat bioinformatica vaak niet expliciet behandeld wordt in de klas en de leerlingen niet bekend zijn met het vakgebied, wil het Nijmeegs DNA-lab de brug slaan tussen alle genomics data, de computer, en de onderzoeksvragen die hiermee beantwoord kunnen worden. 

Naar het lesmateriaal

NLT-practicum hersenen

De NLT module "Hersenen & Leren" is een zeer populaire NLT-module. Het hersenenpracticum is een belangrijk onderdeel van deze module. Wyboud Stijns, docent van het Stedelijk Gymnasium Arnhem, heeft voor dit practicum een uitgebreide video-instructie gemaakt ter ondersteuning.

Naar het lesmateriaal