NLT practicum hersenen

De NLT module "Hersenen & Leren" is een zeer populaire NLT module. Het hersenen practicum is een belangrijk onderdeel van deze module. Wyboud Stijns, werkzaam bij Educational support Biosciences, heeft voor dit practicum een uitgebreide video-instructie gemaakt ter ondersteuning.