Lesmateriaal Drillingsberichte

Hier vind je lesmateriaal met betrekking tot de Drillingsberichten. De Drillingsberichten zijn brieven die tussen 1937 en 1943 werden geschreven door Felix Oestreicher, vader van drie jonge meisjes. Hij stuurde deze brieven om familieleden, juist in de tijd van vlucht en onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog, op de hoogte te houden van het gezinsleven. De drie dochters Helly, Beate en Maria en hun persoonlijke ontwikkeling staan in de brieven centraal. De primaire bronnen van deze Drillingsberichten zijn digitaal en analoog beschikbaar via Radboud Erfgoedcollecties.

Aanvraagformulier lesmateriaal

Drillingsberichte Die Briefe von Felix Oestreicher

Lespakketten

De informatie en materialen op deze pagina zijn bedoeld voor het moderne vreemdetalenonderwijs in het vak Duits en mogen met bronvermelding worden gebruikt. Je kunt de werkschriften hieronder downloaden of aanvragen. De aanvragen worden eens per week verstuurd.

De lessenreeks omvat op het moment drie pakketten met materialen over verschillende onderwerpen:

Doelgroep

De lesmaterialen hebben als doelgroep jongeren die het Duits als vreemde taal op hun middelbare school leren. Ze zijn geschikt voor leerlingen vanaf het tweede of derde leerjaar, oftewel Niveau A2-B1 (volgens ERK). De ontwikkelde lessen en opdrachten zijn echter ook geschikt voor een hoger taalniveau. Afhankelijk van het taalniveau en de voorkennis van de groep kunnen de opdrachten aangepast of aangevuld worden.

Beginpunt is dat het onderwijs in het Duits plaatsvindt. Daarom zijn alle opdrachten in het Duits gemaakt. Indien nodig kan de docent de opdrachten in de brontaal van de betreffende doelgroep toelichten of zouden woordenboeken gebruikt kunnen worden. De opdrachten zouden echter zo veel mogelijk in de doeltaal Duits uitgevoerd moeten worden.

Het lesmateriaal werd zodanig ontwikkeld dat de lesplanningen en het materiaal onafhankelijk van elkaar in de les gebruikt kunnen worden. Alle pakketten bij elkaar zijn echter ook geschikt voor een langere lessenserie, voor projectdagen of in het kader van een uitwisselingsproject of iets dergelijks dat met het thema te maken heeft. Voor het begin zijn vooral de inleiding en het historische achtergrond van de Drillingsberichte geschikt.

Ontwikkeling materialen

De lesmaterialen die je hier vindt werden door derdejaarsstudenten van de bacheloropleiding Duitse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en van de masteropleiding Deutsch als Fremdsprache aan de Philipps-Universität Marburg gemaakt. De wetenschappelijke leiding van het project bestaat uit prof. dr. Paul Sars (RU) en dr. Sabine Jentges (RU).