Lesmateriaal Engels

Domein F

Met onderstaande lesideeën rondom het vak Engels en domein F (oriëntatie op studie en beroep) kun je als docent op een eenvoudige manier de universiteit de klas in halen. De lesideeën kunnen naar eigen inzicht worden aangepast en ingezet. Dit materiaal zal up-to-date gehouden worden en door de Teachers in Residence en de opleidingen met enige regelmaat worden aangevuld met nieuw lesmateriaal.

Lesideeën

Leerlingen vliegen uit na het afronden van het voortgezet onderwijs.

Linguïstiek: Does grammar matter?

The present perfect, modals, conditionals… Leerlingen ervaren het leren van grammaticaregels vaak als een van de minder interessante aspecten van een taal. Maar hoe belangrijk is grammatica eigenlijk? Hoe erg zijn grammaticale fouten als de spreekpartner de boodschap wel heeft begrepen? Iedereen heeft hier zijn eigen mening over. In deze les staat dit debat centraal: het prescriptivisme tegenover het descriptivisme. Leerlingen reflecteren over het belang van grammatica en hebben in deze les op een laagdrempelige manier hun eerste kennismaking met de linguïstiek.

Cultuurhistorie gelinkt aan actualiteit: The British Empire en de speciale rol die is weggelegd voor Hong Kong, gelinkt aan recentelijke protesten.

In het najaar van 2019 kwamen er veel berichten in het nieuws over protesten in Hong Kong. Opvallend was dat bij deze protesten demonstranten met de Union Jack (Britse vlag) wapperden, in plaats van de Chinese vlag . How come? In deze les duiken leerlingen in de geschiedenis van het Britse rijk en de gevolgen die het voor Hong Kong vandaag de dag nog heeft.

Linguïstiek: Het Engels als ‘killer language’

Het Engels wordt ook wel een ‘killer language’ genoemd, aangezien het andere talen naar de achtergrond drukt. Ook het Nederlands is hier slachtoffer van en verengelst steeds meer: denk aan universiteiten die sommige opleidingen enkel en volledig Engelstalig aanbieden. Is het Nederlands stervende te noemen? In deze les wordt er ingegaan op het fenomeen ‘language death’ en de vraag welke voor- en nadelen er zitten aan het hebben van één dominante, universele taal. Daarnaast gaan leerlingen aan de slag met anglicismen en leenwoorden, en raken zo bewust van the big melting-pot die taal eigenlijk is.

Fonetiek: Steenkolenengels: Make that the cat wise

Steenkolenengels: het horen hiervan is voor veel mensen een tenenkrommende ervaring. Nederland is een van de Europese landen met de hoogste bekwaamheid in Engels. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. In deze les beoordelen leerlingen het Engels van Nederlanders zoals Louis van Gaal en Frans Timmermans. Ook komen zij erachter wat het Britse RP (Received Pronunciation) is, en welke klanken je kunt oefenen om het Britse accent onder de knie te krijgen.