Rac à Rac

Een vo-lessenreeks over de gebeurtenissen rondom de plantage Rac à Rac

Aan de Suriname rivier lag vroeger de plantage Rac à Rac, waar tot 1863 mensen in slavernij werkten om suiker te verbouwen voor Europese consumenten. Op 14 september 1862 ontsnapten 25 mensen van deze plantage, een derde van alle mensen die ‘bezit’ waren van de plantage. Wat deze vlucht zo bijzonder maakt: de meeste vluchtelingen van Rac à Rac waren vrouwen die vluchtten met de hele familie. 

De lessenreeks Rac à Rac - Een historisch onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de plantage Rac à Rac bestaat uit drie lessen, met bijbehorend lesmateriaal. De lessenreeks is samengesteld door Coen van Galen en Marco van Vemde. In de eerste les verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van slavernij in Suriname en leren zij hoe je een archief leest. De tweede les draait om historisch onderzoek en het werken met bronmateriaal. Leerlingen ontdekken het verhaal vanuit drie verschillende perspectieven (de slaafgemaakte, de regering en de plantage-eigenaar) en gaan in de laatste les samen aan de slag met de vraag wat het échte verhaal is omtrent de plantage Rac à Rac.

Doelen van deze lessenreeks

  • Leerlingen kunnen de geschiedenis van slavernij in Suriname in eigen woorden omschrijven.
  • Leerlingen kunnen archiefstukken gebruiken.
  • Leerlingen begrijpen dat je voor een goed historisch beeld meerdere perspectieven nodig hebt.

Lesmateriaal 

Het lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding en zes bijlagen die nodig zijn bij het maken van de opdrachten. Het materiaal is hieronder gratis te downloaden.

>  Docentenhandleiding

Les 1

>  PowerPoint De Vluchtelingen van Rac à Rac

Les 2

>  Fragment van Zeegelaar
>  Borderel van de plantage Rac à Rac
>  Proces verbaal van de controlecommissie
>  Familiestukken Familie Trip
>  Document uitgedeelde gelden
>  Fragment uit Hoogbergen
>  Slavenregister

Rac à Rac - Docentenhandleiding

Contact

Vragen over het lesmateriaal? Neem via onderstaand e-mailadres contact op met het Radboud Pre-University College of Society.