Online kosmische straling meten

Op deze pagina vind je de meest voorkomende experimenten zoals beschreven in de NLT-module Kosmische straling en de te boeken gastles. De digitale variant is zo gemaakt dat de werkbladen en instructies van de fysieke variant gewoon bruikbaar zijn en gevolgd kunnen worden.

Naar de online opstelling

Voor de volledigheid volgt een korte beschrijving van de vier tabbladen en de achterliggende data generator.

Detectorplaat en elektronicakastje

Single Detector

Bij deze opstelling is één detectorplaat aangesloten (links in beeld). Rechts ziet u het elektronicakastje. Op het elektronicakastje kan u rechts de hoogspanning van de detector instellen. Net als bij de echte opstelling is de hoogspanning in werkelijkheid een factor 1000 hoger. De begin waarde is 1.10 volt.
Links op het elektronicakastje kan u de drempelspanning instellen. Vanaf deze spanning registreert de teller het signaal uit de detector. De startwaarde is 0.10 volt. Voor de meeste experimenten is de standaard drempelspanning 0.20 volt. In het midden treft u de teller, Start/Stop- en Resetknop.

Single Absorption

In verschillende gastlessen/experimenten word gevraagd om op de detector te gaan zitten om zo de absorptie van het lichaam te bepalen. Bij deze opstelling is er op de detector (links in beeld) een blok gezet dat een deel van de straling absorbeert. De functionaliteit van het elektronicakastje is gelijk aan dat van de Single Detector.

Coincindence

Omdat je met één detectorplaat ook ruis meet is beter om met behulp van twee detectorplaten een coïncidentiemeting te doen. Links in beeld liggen de twee detectorplaten op elkaar. Rechts in beeld is het elektronicakastje. De functionaliteit van het elektronicakastje is nu uitgebreid met een extra versnelspanning (rechtsonder) en drempelspanning (linksonder) ten behulp van de onderste detectorplaat.

Coincidence Absorption

Bij deze opstelling is er op de detectoren (links in beeld) een blok gezet dat een deel van de straling absorbeert. De functionaliteit van het elektronicakastje is gelijk aan dat van de Coincidence opstelling.

Data generator

De meetresultaten bij de verschillende experimenten (en verschillende hoog- en drempel-spanningen) komen niet uit een database. Ze worden elke keer weer nieuw gegenereerd met behulp van een random number generator, deze genereerd willekeurige getallen volgens een poissondistributie. De parameters van deze poissondistributie zijn vooraf vastgesteld door de verschillende experimenten met verschillende instellingen uit te voeren.

Naar de online opstelling