Lesmateriaal De kracht van taal

We gebruiken taal om de wereld om ons heen te beschrijven. Zinnen als “je kan door het raam naar buiten kijken” en “Ik heb vanmorgen een boterham met kaas als ontbijt gehad” zijn daar voorbeelden van. Maar je kan naast beschrijven nog veel meer met taal. Vaak heeft een uiting naast een letterlijke betekenis nog veel meer lagen. Daarover gaat deze les voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo. Dit lesidee is ontwikkeld door een student Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit.