Lesmateriaal Scheikunde

Download hier gratis lesmateriaal voor het schoolvak scheikunde rondom het thema Moleculen en leven.

Reizend DNA-lab bioinformatica

De Reizende DNA-labs laten leerlingen zelf aan de slag gaan met DNA-onderzoek. Omdat bioinformatica vaak niet expliciet behandeld wordt in de klas en de leerlingen niet bekend zijn met het vakgebied, wil het Nijmeegs DNA-lab de brug slaan tussen alle genomics data, de computer, en de onderzoeksvragen die hiermee beantwoord kunnen worden. 

Naar het lesmateriaal

DNA leskist 'Proef je PTC?'

Naast de reguliere practica, hebben de Reizende DNA-labs en ABE Nederland het aanbod uitgebreid met de leskist ‘Proef je PTC?’ (bestaat uit 3 verrijdbare kisten). Docenten kunnen zelf het practicum in de klas uitvoeren met de bijgeleverde apparatuur, reagentia en lesmateriaal. Gedurende dit practicum leren de leerlingen dat het vermogen om de smaak bitter te proeven genetisch is bepaald. 

Naar het lesmateriaal