Vakoverstijgend lesmateriaal

Opleidingen van de Radboud Universiteit hebben kant-en-klaar lesmateriaal ontwikkeld. Deze lesmaterialen zijn niet aan één schoolvak gebonden. Je kunt het materiaal gratis downloaden en direct in je lessen gebruiken.

Leven en liefde in oorlogstijd

Leerlingen verdiepen zich in het leven van Diet Barendregt en haar geliefde Jan Kloos. Diet en Jan ontmoeten elkaar tijdens de oorlog. Ook al zijn ze jong, ze gaan beiden in het verzet. Hun leven vormt de basis voor het project Diet en Jan: Leven en liefde in oorlogstijd.
 

Naar het lesmateriaal

Todesfuge

Scholieren onderzoeken met dit vakoverstijgend lesmateriaal de samenhang tussen historische feiten en de verbeelding daarvan in poëzie, muziek en beeldende kunst. Dit lesmateriaal is geschikt voor lessen Duits, Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer, kunst en muziek (ckv).

Naar het lesmateriaal

Een introductie in de geesteswetenschappen

Met de hier gepresenteerde lessenreeks kunnen leerlingen kennismaken met de geesteswetenschappen. Enerzijds om leerlingen beter inzicht te geven in de vele mogelijkheden die Letterenstudies bieden (loopbaanoriëntatie) in de professionele toekomst, maar ook omdat wij de vorming van onze leerlingen tot wereldburgers essentieel achten voor onze moderne samenleving.

Naar het lesmateriaal

Reizend DNA-lab bioinformatica

De Reizende DNA-labs laten leerlingen zelf aan de slag gaan met DNA-onderzoek. Omdat bioinformatica vaak niet expliciet behandeld wordt in de klas en de leerlingen niet bekend zijn met het vakgebied, wil het Nijmeegs DNA-lab de brug slaan tussen alle genomics data, de computer, en de onderzoeksvragen die hiermee beantwoord kunnen worden. 

Naar het lesmateriaal