Een introductie in de geesteswetenschappen

Met de hier gepresenteerde lessenreeks kunnen leerlingen kennismaken met de geesteswetenschappen. Dit initiatief hebben wij, Teachers in Residence aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit, enerzijds genomen om leerlingen beter inzicht te geven in de vele mogelijkheden die Letterenstudies bieden (loopbaanoriëntatie) in de professionele toekomst, maar ook omdat wij de vorming van onze leerlingen tot wereldburgers essentieel achten voor onze moderne samenleving. Dit materiaal sluit aan bij de invulling van Domein C/F.

Deze lessenreeks bestaat uit een inleiding en onderbouwing, een docentenhandleiding en opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw van het vwo.