NLT module: Statistiek in onderzoek

Deze module is ontwikkeld door docenten van vo-scholen en van de Radboud Universiteit en wordt al een aantal jaren gegeven op de Radboud Universiteit in een samenwerking tussen de universiteit en een zestal scholen in (de omgeving van) Nijmegen. De insteek is wiskunde en de natuurwetenschappen, met name natuurkunde. 

In deze module geen uitgebreid overzicht van vele statistische methoden, maar een toespitsing op een aantal (relevante) toepassingen van statistiek:

  • meetonzekerheden, significantie en spreiding
  • standaardafwijking en standaardfout
  • combineren van verschillende reeksen meetwaarden: wanneer mag dat wel (en niet?), en hoe doe je dat
  • de t-toets in verschillende gedaanten
  • onzekerheidsvoortplanting en het fitten van grafieken

Aan de hand van de theorie gaan leerlingen zelf aan de slag met de statistische verwerking van gegevens uit (eenvoudige) experimenten om zo ook echt ervaring te krijgen in de toepassing van statistiek in onderzoek.

Onderstaand kun je het module boekje downloaden.

PUC NLT statistiek

Interesse?

Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met het PUC of Science.