Saskia Schreuder - Duitse Taal en Cultuur

Saskia Schreuder, Teacher in Residence - Duitse Taal en Cultuur
Het is bijzonder de leerlingen in hun ontwikkeling te mogen begeleiden en hen voor te mogen bereiden op hun toekomst, met alle pedagogische, didactische en vakinhoudelijke aspecten die daarbij komen kijken.
Naam
Saskia Schreuders
Huidige functie
Teacher in Residence - Duitse Taal en Cultuur

Mijn naam is Saskia Schreuder. Sinds september 2019 ben ik als Teacher in Residence aan de RU verbonden. Nadat ik in Duitsland heb gestudeerd en in Duitse letterkunde ben gepromoveerd, heb ik in Nijmegen een lesbevoegdheid voor de vakken Duits, geschiedenis en maatschappijleer gehaald.

Met veel plezier werk ik sinds vijftien jaar aan het Staring College te Lochem. Ik kan me geen veelzijdiger werk dan onderwijs voorstellen: het is bijzonder de leerlingen in hun ontwikkeling te mogen begeleiden en hen voor te mogen bereiden op hun toekomst, met alle pedagogische, didactische en vakinhoudelijke aspecten die daarbij komen kijken. Juist nu de geesteswetenschappen toenemend onder druk staan, ervaar ik het als een bijzondere uitdaging om het vak Duits zo te verzorgen dat leerlingen de breedte, de rijkdom, het belang en daarmee de attractiviteit van het vak kunnen leren kennen.

De afgelopen jaren heeft onze school hard gewerkt aan wetenschapsoriëntatie. Hoe kunnen we de leerlingen optimaal voorbereiden op een universitaire studie? Wat hebben ze nodig aan kennis, vaardigheden en attitudevorming en op welke wijze kun je onderwijs in wetenschapsoriëntatie integreren in het lesprogramma?

Ik verheug me erop om de dialoog aan te gaan met leerlingen, studenten, VO- en WO docenten en als TiR mee denken over en mee te werken aan een sterkere waardering van de letterenstudies en een goede aansluiting tussen de middelbare school en de universiteit.

“Leerlingen van de middelbare school hebben over het algemeen geen idee wat een studie aan de Faculteit der Letteren inhoudt. Ik zou het fantastisch vinden als ik eraan bij zou kunnen dragen dat leerlingen een adequaat beeld van letterenstudies zouden krijgen en er bij hen, maar ook in de samenleving überhaupt, een sterkere waardering voor geesteswetenschappen zou komen. Daarnaast hoop ik de dialoog tussen de universiteit en middelbare schooldocenten echt te versterken, zodat we gemeenschappelijk concrete stappen kunnen zetten om de aansluiting tussen school en de universiteit te verbeteren.”