Opleidingscommissies Faculteit der Letteren

De opleidingscommissie is een medezeggenschapsorgaan waarbij studenten in samenwerking met docenten overleggen over de kwaliteit van de studie. Heb je ideeën, feedback of klachten over colleges, docenten, tentamens, kortom, alles wat met jouw studie te maken heeft? Neem dan contact op met je opleidingscommissie.

Om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren, hoort de opleidingscommissie graag wat er speelt. Heb je een vraag, opmerking, klacht of verbeterpunt, neem dan contact op met je opleidingscommissie.

Kwaliteitszorg minoren

Heb je vragen of opmerkingen over de minoren van de Faculteit der Letteren? Dan kun je contact opnemen met het kwaliteitszorgoverleg minoren. Zij neemt de kwaliteitszorg rondom de vaste onderdelen van de minoren (themacursus, Wetenschap en Samenleving & denktank) voor haar rekening.

Contact