Opleidingscommissies FFTR

Voor alle opleidingen van de faculteit bestaan Opleidingscommissies (OLC). Deze worden gevormd door docenten en studenten van de opleiding. De Opleidingscommissie brengt advies uit over de inhoud en kwaliteit van het onderwijs.

Om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren, hoort de opleidingscommissie graag wat er speelt. Heb je een vraag, opmerking, klacht of verbeterpunt, neem dan contact op met je opleidingscommissie.