FTR-CC300
Geesteswetenschappen en samenleving
Cursus informatieRooster
CursusFTR-CC300
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
drs. I. de Haes
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER3-PER4  (04-02-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus:
  • kun je de maatschappelijke waarde en relevantie van de geesteswetenschappen in het algemeen en van filosofie, theologie of religiewetenschappen in het bijzonder aangeven en beargumenteren;
  • kun je een bijdrage leveren aan het publieke debat door middel van een nauwkeurige analyse van een actuele maatschappelijke kwestie;
  • ben je in staat opgedane respectievelijk filosofische, theologische of religiewetenschappelijke kennis te vertalen in een journalistieke bijdrage;
  • heb je enig inzicht in de beroepsmogelijkheden van filosofen, theologen of religiewetenschappers en ben je in staat te beargumenteren naar welk beroepsdomein jouw voorkeur voorlopig uitgaat;
  • bereid je je actief en gericht voor op de arbeidsmarkt en je toekomstmogelijkheden door middel van actieve reflectie op de filosoof, theoloog, religiewetenschapper die je wilt en kunt zijn.
Inhoud
In deze cursus staan de betekenis, het belang en de bijdragen van de geesteswetenschappen, meer specifiek van de filosofie, theologie en religiewetenschappen, voor de samenleving centraal. In het eerste deel van de cursus, ‘de kritische academicus’, wordt op actieve manier een relatie gelegd tussen de in de opleiding opgedane inzichten, kennis, en vaardigheden en actuele maatschappelijke vragen, debatten en thema’s. Daarbij gaat het er ook om dat je je eigen filosofische, theologische en religiewetenschappelijke bijdragen aan de samenleving verkent en inoefent. Welke bijdrage kun jij leveren, op basis van jouw expertise, aan het maatschappelijk debat? Ben je in staat een actuele kwestie te belichten, te verhelderen of in een ander perspectief te plaatsen, waardoor er ruimte wordt geschapen voor mogelijke oplossingen. Ben je in staat om een journalistieke bijdrage te leveren? In het tweede deel van de cursus, 'de academicus aan het werk', wordt de arbeidsmarkt verkend. Daarnaast exploreer je je eigen keuzes, wensen, positie en mogelijkheden op het gebied van de filosofie, theologie en religiewetenschappen met het oog op je verdere toekomst als academicus in de geesteswetenschappen. Heb je zicht op de beroepsmogelijkheden binnen jouw vakgebied? Heb je een idee over wat je na de studie zou willen doen? Ben je in staat dat op zo'n manier te verwoorden dat mensen die geen of weinig kennis van het vakgebied hebben het kunnen begrijpen?
Toetsinformatie
Wekelijkse lees- en werkopdrachten, presentaties, papers, portfolio.

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuur wordt in de cursushandleiding bekend gemaakt en is bij aanvang van de cursus beschikbaar op Brightspace.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5