FTR-FIB101
Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIB101
Studiepunten (ECTS)4
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1  (29-08-2016 t/m 16-10-2016)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • ken je de globale ontwikkeling van de Griekse en Romeinse wijsbegeerte;
  • kun je de belangrijkste thema's en de hoogtepunten van de Griekse en Romeinse wijsbegeerte herkennen en beschrijven;
  • kun je enkele belangrijke teksten uit de geschiedenis van de Griekse en Romeinse filosofie begrijpen en in grote lijnen weergeven;
  • kun je op elementair niveau een filosofisch paper schrijven.
Inhoud

In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste filosofen en filosofische stromingen van de Grieks-Romeinse oudheid. In een twaalftal colleges wordt de ontwikkeling van de antieke wijsbegeerte gevolgd vanaf haar ontstaan in de zesde eeuw voor Christus tot aan haar geleidelijke verdringing door de christelijke wijsbegeerte in de vijfde en zesde eeuw na Christus. Het zwaartepunt van deze collegereeks zal liggen bij Plato, Aristoteles en de Hellenistische scholen van Epicurisme, Stoa en Scepticisme. Verschillende filosofen zullen mede worden besproken aan de hand van selecties uit hun eigen werk (in vertaling). 

Toetsinformatie

• Schriftelijk tentamen met open vragen.
• Paper.

Contact informatie
Op afspraak: f.bakker@ftr.ru.nl.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
K.A. Algra, F.A.J. de Haas, J.M. van Ophuijsen & C.G. Steel (red.), Griekse en Romeinse filosofie, Utrecht/Leiden/Leuven, vierde ongepubliceerde uitgave 2006 (via Blackboard).
Teksten
Een selectie van primaire filosofische teksten in vertaling (via Blackboard).

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT1, Blok TENT2