FTR-FIB112
Argumentatieleer
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIB112
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
dr. J. van Wijnbergen-Huitink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. van Wijnbergen-Huitink
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3  (30-01-2017 t/m 19-03-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • ken je het verschil tussen meervoudige, nevenschikkende en onderschikkende argumenten en kun je dit onder woorden brengen;
  • ken je de verschillende argumentatieve en rhetorische drogredenen, kun je deze bondig uitleggen en herkennen in concrete voorbeelden;
  • kun je de argumentatie van een kort tot middellang stuk (400-1200 woorden) in een argumentatieschema weergeven, daarbij duidelijk onderscheid makend tussen meervoudige, nevenschikkende en onderschikkende argumenten;
  • kun je in een argumentatieschema aangeven wat de zwakke punten en aannames van een betoog zijn;
  • kun je op basis van een argumentatieschema een kort, overzichtelijk en overtuigend argumentatief paper schrijven.
Inhoud

Aan de hand van wijsgerige en niet-wijsgerige teksten wordt inzicht gegeven in het rijke scala aan argumentatietechnieken dat de filosoof ter beschikking staat. Argumenten worden in groepsverband geanalyseerd en bekritiseerd. Je maakt je de basisbegrippen en technieken van de argumentatieleer eigen om deze in het vervolg van je studie te kunnen toepassen.

Toetsinformatie

Schriftelijke opdrachten

Contact informatie
Na college en op afspraak: s.stuur@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Teksten
Te lezen teksten en nadere informatie over de cursus wordt op Blackboard verstrekt.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
opdrachten
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok TENT3, Blok TENT4