FTR-FIBA201
Grote teksten praktische filosofie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBA201
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E. van der Zweerde
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER2  (31-10-2016 t/m 08-01-2017)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kun je kritisch omgaan met interpretaties uit secundaire literatuur;
  • kun je wijsgerige teksten grondig lezen;
  • heb je inzicht in structuur van de tekst en kun je de kernbegrippen in een tekst kritisch bevragen;
  • kun je een thematiek in de geschiedenis van de praktische filosofie onderkennen en hierover zelfstandig schrijven;
  • kun je een gedachtengang in een klassieke tekst toepassen op eDed en actuele problematiek.
Inhoud

Natuur, wet en macht

In deze cursus lezen we enkele sleutelteksten uit de praktische filosofie, van zeer uiteenlopende tijden. Het gaat echt 'om close reading'. Door heel dicht bij de tekst te blijven zien we als het ware nieuwe ethische en politiek-filosofische gedachten geboren worden. Veel aandacht gaat uit naar de stijl van de tekst.  

De praktische filosofie is altijd op zoek geweest naar een goede vormgeving van het menselijk handelen en van het bestuur van mensen over mensen. De vraag is bij het laatste: Wat zijn de wetten die het menselijk bestaan bepalen? Wie bepaalt hun inhoud? Zijn het de goden die voorschrijven wat mensen te doen hebben? Moeten we te rade gaan bij de menselijke natuur? Wat is de rol van de menselijke rationaliteit? In grote filosofische teksten zien we de worsteling met deze vragen. In deze cursus gaan we in op de antwoorden van Plato, Aristoteles, Thomas van Aquino, Baruch de Spinoza, Karl Marx/Friedrich Engels en John Rawls. De cursus heeft er ook aandacht voor hoe de gedachtegangen van deze denkers doorwerken in de inrichting van de hedendaagse samenleving.  

Bijzonderheden
Uitvoerige informatie wordt te zijner tijd op Blackboard beschikbaar gesteld.

Toetsinformatie
Schriftelijke opdrachten en papers. Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde van de papers.

Contact informatie
Per e-mail: m.becker@ftr.ru.nl; e.vanderzweerde@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Teksten
De teksten worden ter beschikking gesteld via Blackboard.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
paper
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3