FTR-FIBA302
Geschiedenis van de filosofie 2
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBA302
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. F.A. Bakker
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

 Na afloop van deze cursus kun je:

  • de ontwikkeling van het antieke debat over 'intelligent design' beschrijven;
  • een aantal belangrijke bronteksten en belangrijke secundaire literatuur over dit onderwerp zelfstandig interpreteren;
  • een eigen, kritische positie innemen tegenover primaire en secundaire literatuur, en deze positie schriftelijk verdedigen.
Inhoud

Het antieke debat over 'Intelligent Design'

Is de wereld het product van een intelligent plan of louter toeval? Op allerlei niveaus valt er in de natuur doelmatigheid te bespeuren: zintuigen en andere organen lijken gemaakt voor de taak die ze uitvoeren, levende wezens als geheel lijken te zijn ontworpen voor het soort leven dat ze leiden, en de hemellichamen volbrengen hun bewegingen met de regelmaat van een klok. Zulke observaties werden al in de oudheid door verschillende filosofen aangevoerd als bewijzen voor het bestaan van een goede god, terwijl andere filosofen deze bewijzen weer even krachtig bestreden. In deze collegereeks zal aan de hand van een selectie van passages uit de Antieke Griekse en Romeinse literatuur (te denken valt aan Xenophon, Plato, Aristoteles, Cicero en Lucretius) getracht worden het Antieke debat te reconstrueren, de argumenten van beide kampen kritisch te onderzoeken en hun ontwikkeling in kaart te brengen.

Toetsinformatie
Tussentijdse schriftelijke opdrachten en afsluitend schriftelijk tentamen.

Voorkennis
De cursus Geschiedenis van de antieke wijsbegeerte uit het 1e jaar van de bachelor dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Contact informatie
Op afspraak: f.bakker@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Literatuur
D.N. Sedley, Creationism and its Critics in Antiquity, Berkeley, 2007
Teksten
Een selectie van primaire teksten in vertaling (via Blackboard).

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5