FTR-FIBA307
Ethiek
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBA307
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
prof. dr. M.D. Davidson
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.D. Davidson
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.D. Davidson
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
 
  • heb je kennis van en inzicht in de grondbegrippen en kernproblemen in de hedendaagse moraalfilosofie;
  • heb je kennis van en inzicht in actuele benaderingswijzen en discussies in de hedendaagse moraalfilosofie;
  • kun je verschillende debatten die centraal staan in de hedendaagse moraalfilosofie herkennen, beschrijven, verklaren en evalueren;
  • de sterke en zwakke kanten van de verschillende theorieën beoordelen;
  • huidige maatschappelijke en politieke debatten duiden en kritisch beoordelen vanuit verschillende standpunten;
  • de methode van reflectief equilibrium toepassen en inzien hoe je eigen theoretische opvattingen en morele intuïties in specifieke gevallen met elkaar in strijd kunnen zijn
De leerdoelen staan met name in relatie tot de eindtermen 1a ‘Kennis en inzicht’ uit de OER
Inhoud
Ethiek is de academische discipline die twee concepten in het bijzonder onderzoekt: het goede en het juiste. Het eerste concept heeft betrekking op vragen als: Wat maakt een leven de moeite waard? Wanneer verloopt iemands leven beter? Wat is de moeite waard om te doen? Wat is waardevol omwille van zichzelf, in plaats van een middel tot een ander doel? Zijn plezierige ervaringen het enige dat ertoe doet? Het tweede concept heeft betrekking op vragen over hoe we behoren te handelen. Wat is moreel verplicht? Wat zijn we elkaar verschuldigd? De vraag wat het juiste is, doet zich vooral voor wanneer onze handelingen gevolgen hebben voor het welzijn van andere mensen of andere levensvormen, hoewel ze ook gesteld kunnen worden over onze persoonlijke idealen, verplichtingen en levensprojecten in het algemeen.

Deze derdejaars cursus bouwt voort op de inzichten opgedaan in de eerste twee jaar van de bachelor. Een dieper en systematisch inzicht wordt verkregen in de belangrijkste morele theorieën, zoals deontologie, utilisme, deugdethiek, zorgethiek, contracttheorie en meta-ethiek.

 
Niveau
Deze 3de-jaarscursus bouwt voort op de eerdere vakken ethiek en praktische filosofie in de filosofie-opleiding.
Voorkennis
Inleiding in de ethiek.
Toetsinformatie
De cursus eindigt met een schriftelijk tentamen bestaand uit 10 vragen die je kennis van en inzicht in de behandelde stof toetsen.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Ethics: The Fundamentals Boek van Julia Driver Beschikbaar online.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2