FTR-FIBA309-1
Bachelorwerkstuk
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBA309-1
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. C.J.J. Buskes
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Dufourcq
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.H. Leijenhorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. van de Sande
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.M.M.H. Thijssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
 • een probleemstelling formuleren;
 • relevante literatuur verzamelen en verwerken;
 • het verzamelde materiaal verwerken in een betoog dat helder is opgebouwd;
 • een keuze of standpunt met argumenten onderbouwen;
 • logische conclusies trekken uit het betoog;
 • een werkstuk schrijven dat voldoet aan gangbare eisen wat betreft stijl, vormgeving en referenties;
 • feedback geven op de opzet van werkstukken van medestudenten.
Inhoud
De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorwerkstuk van 10 EC. De begeleiding vindt plaats in het kader van een practicum met aanwezigheidsplicht dat zowel tijdens het eerste als tijdens het tweede semester wordt aangeboden. Het bachelorwerkstuk wordt telkens aan het eind van het desbetreffende semester afgerond. In het eerstesemester heb je de keuze uit de volgende vier thema's:
 • Wat filosofen weten door prof. dr. Hans Thijssen en Lyke de Vries, MA (Geschiedenis van de filosofie)
 • Darwins erfenis door dr. Chris Buskes  (Filosofie van taal en cognitie)
 • De antropologische differentie door dr. Annabelle Dufourcq  (Fundamentele filosofie)
 • Feminisme: politieke theorie en ethische vraagstukken.(Praktische filosofie)
 • VERVALLENJoodse ethiek en politiek in de twintigste eeuw door dr. Anya Topolski (Praktische filosofie). 
   
Algemeen
Schrijf je via Osiris in voor deze cursus en eveneens voor het gewenste thema. De cursus Bachelorwerkstuk wordt zowel in het eerste als in het tweede semester aangeboden. Voor het eerste semester schrijf je je in voor FTR-FIBA309-1 en voor het tweede semester schrijf je je in voor FTR-FIBA309-2. Je kunt een keuze maken uit een van de 4 thema's voor je bachelorwerkstuk. Deze keuze dien je direct in bij de inschrijving voor het vak. Wanneer je geen themakeuze indient, word je automatisch bij een thema ingedeeld.
Voor de volledigheid wijzen wij je erop dat de thematische focus van elke van de vier groepen strikt wordt gehandhaafd. Dit betekent dat je onder begeleiding van de werkgroepdocent een vraagstelling ontwikkelt die daadwerkelijk binnen het thema van de werkgroep past. Op deze manier worden groepen gecreëerd van studenten die enerzijds werken aan hun eigen werkstuk, maar tegelijkertijd gezamenlijk een specifiek filosofisch thema uitdiepen. Door middel van intensieve, interactieve begeleiding tijdens het college, schrijf je in een aantal stappen (uitwerken vraagstelling, structuurschema, eerste proeve, definitieve versie) je bachelorwerkstuk. De bachelorwerkstukken worden aan het eind van het semester beoordeeld tijdens een zitting van de bachelorwerkstukcommissie bestaande uit de vier werkgroepdocenten onder leiding van de opleidingscoördinator. Onvoldoende werkstukken kunnen herkanst worden.
 
Korte beschrijving van de thema's

Wat filosofen weten
“Wenn wir fragen: Was ist das – die Philosophie?, dann sprechen wir über die Philosophie. Indem wir auf diese Weise fragen, bleiben wir offenbar auf einem Standpunkt oberhalb und d.h. ausserhalb der Philosophie. Aber das Ziel unserer Frage ist, in die Philosophie hineinzukommen, in ihr uns aufzuhalten, nach ihrer Weise uns zu verhalten, d.h. zu ‘philosophieren’” (Martin Heidegger, Was ist das – die Philosophie?)
 
In de loop der eeuwen hebben filosofen vele opvattingen ontwikkeld en beoefend over de aard van de filosofie, haar grenzen, methode, en doel. Dient de filosofie onze kijk op de wereld en ons handelen, kortom ons leven, te veranderen? En in welke richting dan? Of dient filosofie een theoretische beschouwing te blijven, bij voorkeur beoefend tijdens kantooruren (quietism). Filosofie als levenskunst, als therapie, als ontmaskering van de actualiteit, als anti-filosofie, als methode om ons een zinvol bestaan te laten leiden, als poging om de Waarheid te ontdekken, of ons taalgebruik te verhelderen? In de loop van de geschiedenis heeft de filosofie al deze gedaantes aangenomen. In deze groep schrijft u over één daarvan uw werkstuk. In het kielzog van Pierre Hadot (Filosofie als levenswijze) valt te denken aan auteurs uit de antieke oudheid. Maar ook een werkstuk over Wittgenstein, Foucault, Sloterdijk of Richard Rorty etc. behoort tot de mogelijkheden. De invalshoek van het werkstuk is de opvatting van filosofie die de besproken auteur voorstaat in dialoog met uw eigen visie.
 
Aanbevolen literatuur ter voorbereiding op het thema: Hans Thijssen, Wat filosofen weten. Nijmegen: Vantilt 2016, en Philip Pettit, “Existentialism, Quietism and the Role of Philosophy,” in Brian Leitner, The Future of Philosophy, Oxford 2004, pp. 304-27.

 Darwins Erfenis: Evolutie, Wetenschap, en Filosofie
Er zijn maar weinig ideeën die zoveel opschudding hebben veroorzaakt als Darwins evolutietheorie. Zelfs meer dan 150 jaar na de publicatie van de Origin of Species is het idee van evolutie immers nog steeds taboe in bepaalde kringen. De evolutietheorie tast dan ook tal van lang gekoesterde overtuigingen aan, over wie we zijn, waar we vandaan komen, en wat onze plek is in het geheel. Maar naast deze levensbeschouwelijke implicaties kan de evolutietheorie ook licht werpen op actuele wetenschappelijke kwesties zoals de oorsprong van de menselijk geest, taal, cultuur en moraliteit. De evolutietheorie is, kortom, veel te belangrijk om aan de biologen over te laten. (Studenten die kiezen voor het onderwerp 'Evolutie & moraliteit' kunnen, in overleg, worden begeleid door Daphne Brandenburg.)
 
De betwiste antropologische differentie
Om erachter te komen wat de eigen aard van de mens is, moeten we mensen vergelijken met andere soorten die gemeenschappelijke kenmerken hebben, zoals andere diersoorten of artificiële soorten (robots). Maar dan kunnen we ons afvragen of er wel sprake is van een antropologische differentie. De scheiding tussen mensen en dieren is heel problematisch en, mogelijkerwijs, ideologisch (Derrida, Deleuze, Latour). De reden waarom mensen zichzelf beschouwen als autonome en culturele wezens moet ook bevraagd worden. Kortom, onze relatie met animaliteit en met niet-menselijke dieren vraagt om herbezinning en herdefiniëring. Wat artificiële soorten betreft: als mensen cyborgs zijn (Haraway), is het verschil tussen mensen en robots niet meer duidelijk. Het project om de eigen aard van de mens te onderzoeken roept ook vragen met betrekking tot universalisme en essentialisme op. Kunnen we bijvoorbeeld aan de ene kant rekening houden met culturele, etnische en gender diversiteit en, tegelijkertijd, een universeel concept “mens” bepalen (Irigaray, Fanon, Charles Mills)? Wat betekent “de mens” precies in het huidige tijdperk van posthumanismen (Cary Wolfe)? En hoe essentialistisch is de existentialistische (Sartre) en fenomenologische (Merleau-Ponty) aanname van een universele menselijke aard? Is existentialisme een humanisme (Heidegger, Sartre, Beauvoir, Fanon)? En wat betekent het wanneer Arendt zegt dat de Mens niet bestaat, alleen mensen, in veelvoud, of wanneer Foucault poneert dat de mens een recente uitvinding is? 

Feminisme: politieke theorie en ethische vraagstukken.(Praktische filosofie)
Tijdens deze cursus maken we kennis met de rijke traditie van de feministische filosofie. We behandelen diverse klassieke en hedendaagse feministische auteurs (van Mary Wollstonecraft en Emma Goldman tot Simone de Beauvoir en Judith Butler), en bespreken hun werk in het licht van actuele politieke en ethische vraagstukken. Studenten worden aangemoedigd om ook in hun Bachelorwerkstuk de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken: wat is vandaag de dag de relevantie van feministische filosofie, en hoe kan het helpen bij de kritische duiding van maatschappelijke en ethische kwesties rond genderongelijkheid, identiteit, diversiteit en emancipatie?
 
Bijzonderheden
De coördinerend docent is Joyce Gusman-Vermeer, MA. Voor vragen over de cursus kun je mailen naar j.vermeer@ftr.ru.nl.

Werkvormen
Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging1
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3