FTR-FIBAOV02
Interculturele filosofie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAOV02
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
prof. dr. H. Westerink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H. Westerink
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1-PER2  (29-08-2016 t/m 08-01-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Inzicht in en kritische reflectie op de filosofische achtergronden, implicaties en alternatieven van een eurocentrisch denken in de moderne tijd;
  • Inzicht in de wijze waarop dit eurocentrisch filosofisch denken doorwerkt in o.a.culturele antropologie en godsdienstwetenschappen;
  • Kennis van niet-Westerse vormen van filosofie en inzicht in de verhouding tussen deze en een Westerse denktraditie.
Inhoud

De actualiteit en relevantie van interculturele filosofie is evident in een tijd van globalisering, van toenemende aandacht voor internationale uitwisselingen en relaties en van geïntensiveerde debatten over migratiestromen en culturele identiteit. Deze cursus behandelt de filosofische achtergronden, implicaties en alternatieven van een eurocentrisch denken dat met name in de moderne tijd (in de context dus van de ontdekking van de wereld) een hoge vlucht kon nemen en diepe sporen heeft getrokken in bijvoorbeeld de culturele antropologie en godsdienstwetenschappen. In het eerste deel van deze cursus staat universaliteitsclaim van de westerse filosofie en de binnen het westerse denken zelf ontwikkelde kritiek daarop centraal. In het tweede deel van de cursus worden niet-westerse vormen van filosofie voorgesteld met het oog op een kritische dialoog.

Bijzonderheden
Dit vak kan ook voor 6 EC worden gedaan!

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (bij uitbreiding naar 6 EC met extra literatuuropdracht en tentamenvraag/-vragen).

Aanbevolen materiaal
Teksten
Tekstselectie wordt nog bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3