FTR-FIBAV202
Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAV202
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
K.M. Otto, MA
Overige cursussen docent
Examinator
K.M. Otto, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
K.M. Otto, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus kun je:
  • enkele belangrijke ontwikkelingen beschrijven van de wijsbegeerte in de periode van de middeleeuwen (ca. 500 – ca. 1500) en deze globaal weergeven;
  • enkele primaire filosofische teksten uit de middeleeuwen lezen en duiden.
Inhoud
In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste filosofen en filosofische stromingen uit de middeleeuwen, de periode tussen ca. 500 en ca. 1500. Aan de hand van een aantal centrale filosofische thema’s wordt in het college aandacht besteed aan de volgende auteurs: Augustinus, Boëthius, Petrus Abaelardus, Abū Nasr Muhammad ibn Muhammad al-Fārābi, Abū Hamid ibn Muhammad al-Ghazālī, Thomas van Aquino, Dante Alighieri, en Christine de Pizan. De filosofen worden hoofdzakelijk besproken aan de hand van fragmenten uit primaire filosofische teksten (in Engelse, of Nederlandse vertaling).
Niveau

Voorkennis
We raden je ten zeerste aan een introductiecursus antieke filosofie te volgen voordat je met deze cursus begint.
Toetsinformatie
Twee schriftelijke deeltentamens (een over de de stof besproken in periode 3 en een over de stof besproken in periode 4).
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Primaire literatuur (fragmenten uit filosofische teksten in Nederlandse, of Engelse vertaling); aanvullend materiaal wordt bij aanvang van de cursus beschikbaar gesteld (op Brightspace).
ISBN:978-0-19-966322-4
Titel:Medieval Philosophy: A Very Short Introduction
Auteur:J. Marenbon
Uitgever:Oxford University Press
Kosten:20,00

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcolleges en discussies over primaire filosofische teksten. Van studenten wordt verwacht dat zij de relevante primaire filosofische teksten vóór het college hebben gelezen.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2