FTR-FIBAV204
History of Contemporary Philosophy
Course infoSchedule
Course moduleFTR-FIBAV204
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Filosofie;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. A. Cimino
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. A. Cimino
Other course modules lecturer
Examiner
dr. A. Cimino
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
SEM2  (25/01/2021 to 29/08/2021)
Starting block
SEM2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • de belangrijkste thema's en ontwikkelingen in de hedendaagse filosofie beschrijven;
  • het filosofische denken van een aantal hedendaagse auteurs karakteriseren, en binnen de historische en filosofische context plaatsen;
  • enkele belangrijke teksten uit de geschiedenis van de hedendaagse filosofie begrijpen, en in grote lijnen weergeven.
Content
In deze cursus bestudeer je de hedendaagse (20e-eeuwse) filosofie. Aan de orde komen niet alleen individuele auteurs, maar ook de diverse stromingen ​en ontwikkelingen die de 20e eeuw hebb​en beheerst, zoals fenomenologie, deconstructivisme, logisch empirisme, en de tegenstelling tussen analytische en continentale filosofie. Ook zal aandacht besteed worden aan de historische context van de verschillende stromingen en auteurs. Centraal staan de drie grote tradities binnen de 20e-eeuwse filosofie, d.i. de Duitse, Franse, en Brits-Amerikaanse wijsbegeerte.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Blackboard
Wordt voorafgaand aan het college via Brightspace bekend gemaakt.

Instructional modes
Lecture

Tests
Written Exam
Test weight1
Test typeExam
OpportunitiesBlock SEM2, Block SEM2