FTR-FIBAV205
Metafysica
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAV205
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
prof. dr. G.J. van der Heiden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.J. van der Heiden
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.J. van der Heiden
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • de voornaamste metafysische vragen en problemen benoemen;
  • de voornaamste metafysische problemen plaatsen in hun historische context, en de doorwerking ervan in de hedendaagse filosofie beschrijven.
Inhoud
De metafysica houdt zich als eerste filosofie bezig met de vraag naar de eerste beginselen en oorzaken van de werkelijkheid. Na een korte inleiding in wat metafysica is, en wat haar onderwerp is, zullen drie thema's uitdiepen: (1) schijn en zijn, (2) taal en waarheid, en (3) grond en zijn. Het eerste thema wordt ge├»ntroduceerd aan de hand van Plato's Sofist, en vervolgens zullen we nagaan hoe dit platoonse perspectief wordt bekritiseerd en uitgewerkt in de hedendaagse filosofie aan de hand van teksten van Nietzsche. Het tweede thema wordt besproken aan de hand van Derrida en Heidegger. Het derde thema wordt ge├»ntroduceerd aan de hand van het klassieke, metafysische godsbegrip (Aristoteles), en de moderne formulering van het beginsel van voldoende grond door Leibniz. Vervolgens zullen we aan de hand van Dilthey en Heidegger de metafysische status van het beginsel van voldoende grond nader analyseren. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Reader met aanvullende teksten. Deze wordt aan de studenten ter beschikking gesteld.
Syllabus
Wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.
Literatuur
Titel:Metafysica. Van orde naar ontvankelijkheid.
Auteur:Gert-Jan van der Heiden
Uitgever:Amsterdam: Boom, 2021

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Titel:Introduction to Metaphysics: From Parmenides to Levinas.
Auteur:Jean Grondin
Uitgever:New York: Columbia University Press, 2012

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2