FTR-FIBAV210
Cognitiefilosofie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAV210
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
prof. dr. M.V.P. Slors
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.V.P. Slors
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1-PER2  (29-08-2016 t/m 08-01-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je: 
  • het lichaam-geest probleem en de belangrijkste posities in het debat hierover beschrijven;
  • de belangrijkste begripsbepalingen ten aanzien van het lichaam-geest probleem van elkaar onderscheiden;
  • deze begripsbepalingen koppelen aan hedendaagse filosofische vraagstukken die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan het lichaam-geest probleem;
  • in hoofdlijnen de relatie tussen de filosofie van de geest en andere wetenschappelijke disciplines, met name de psychologie en de neurowetenschappen beschrijven.
Inhoud

Inleiding in de Cognitiefilosofie

Een van de meest prominente problemen in de filosofie betreft de relatie tussen lichaam en geest. Wat zijn mentale toestanden, zoals overtuigingen en verlangens, en hoe verhouden ze zich tot ons lichaam en brein? In het eerste deel van deze cursus wordt een systematisch overzicht gegeven van de belangrijkste posities ten aanzien van dit probleem. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan vraagstukken die nauw verbonden zijn met het lichaam-geest probleem. Wat is bewustzijn? Hebben wij een vrije wil? Wat kunnen de neurowetenschappen ons vertellen over de menselijke geest? Kan de menselijke geest vergeleken worden met een computer? Hoe begrijpen wij anderen? In het tweede deel van de cursus zullen een aantal primaire teksten worden behandeld die toonaangevend zijn geweest binnen de hedendaagse philosophy of mind.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met open vragen.

Contact informatie
Op afspraak: m.slors@ftr.ru.nl of l.debruin@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Slors, M., De Bruin, L. & Strijbos, D. The Philosophy of Mind, Brain & Behavior. Boom Uitgevers, Amsterdam
Literatuur
Overige literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3