FTR-FIBAV210
Cognitiefilosofie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAV210
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. F.R. van Caspel
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F.R. van Caspel
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.R. van Caspel
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je: 
  • het lichaam-geest probleem en de belangrijkste posities in het debat hierover benoemen;
  • de belangrijkste begripsbepalingen ten aanzien van het lichaam-geest probleem van elkaar onderscheiden;
  • deze begripsbepalingen koppelen aan hedendaagse filosofische vraagstukken die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan het lichaam-geest probleem;
  • de aard van en reacties op het probleem van mentale veroorzaking begrijpen en uitleggen;
  • in hoofdlijnen de relatie tussen de filosofie van de geest en andere wetenschappelijke disciplines, met name de psychologie en de neurowetenschappen beschrijven.
Inhoud
Inleiding in de Cognitiefilosofie
 
Een van de meest prominente problemen in de filosofie betreft de relatie tussen lichaam en geest. Wat zijn mentale toestanden, zoals overtuigingen en verlangens, en hoe verhouden ze zich tot ons lichaam en brein? In het eerste deel van deze cursus wordt een systematisch overzicht gegeven van de belangrijkste posities ten aanzien van dit probleem. Daarbij worden vijf hoorcolleges afgewisseld met drie colleges waarin klassieke 20e-eeuwse teksten uit analytische philosophy of mind worden besproken. In het tweede deel van de cursus zullen drie teksten worden besproken die bepalend zijn voor het debat over één van de deelproblemen uit de cognitiefilosofie: het probleem van mentale veroorzaking.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Titel:The Philosophy of Mind, Brain & Behavior.
Auteur:Slors, M., De Bruin, L. & Strijbos, D.
Uitgever:Amterdam: Boom Uitgevers
Literatuur
Overige literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2