FTR-FIBAV212
Sociale en politieke wijsbegeerte
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAV212
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • belangrijke thema's en begrippen uit de sociale en politieke wijsbegeerte omschrijven en aan de hand van een voorbeeld uitleggen;
  • in grote lijnen de geschiedenis beschrijven van de sociale en politieke wijsbegeerte, en de belangrijkste veranderingen en denkers daarin;
  • belangrijke thema's en begrippen uit de sociale en politieke wijsbegeerte in verband brengen met een (actuele) casus op zodanige wijze dat daaruit inzicht in de leerstof blijkt;
  • (actuele) maatschappelijke vraagstukken duiden aan de hand van de begrippen uit de sociale en politieke wijsbegeerte.
Inhoud

Fundamentele vraagstukken van de politieke filosofie

Deze cursus is een inleiding in het wijsgerig denken over politieke zaken, waarin je kennis maakt met belangrijke thema's en begrippen uit de sociale en politieke filosofie en de belangrijkste denkers uit de geschiedenis van de sociale en politieke filosofie. De cursus valt uiteen in een systematisch en een historisch deel. De rode draad van de cursus is de vraag naar de maat van de politiek oftewel de vraag naar de grondslag van de inrichting van de maatschappij. Hoe gaat een samenleving om met conflicten? Is de grondslag van de maatschappij een gemeenschappelijk belang? Kan een maatschappij rechtvaardig zijn en zo ja, op grond van welke maatstaven? Hoe gaat een samenleving om met het nemen van beslissingen? Wat is de betekenis van maatschappelijke instellingen? Ook in het historische deel zal de nadruk liggen op de vraag wat politieke filosofen hebben gedacht over de maat van de politiek: ligt deze in de natuur, in een goddelijke scheppingsorde, in mensenrechten, in de geschiedenis of in redelijkheid?    

Toetsinformatie
Schriftelijke eindtoets (open vragen) en drie huiswerkopdrachten.

Contact informatie
Op afspraak: m.terpstra@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Marin Terpstra (red.), Onenigheid en gemeenschap. Basisboek Politieke Filosofie (delen I en II), Boom, Amsterdam, 2012
ISBN:9789461052605

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De studenten bereiden de colleges voor met vragen over de stof en reflectie over een thema of casus; dat wordt vervolgens gezamenlijk besproken.

Toetsen
tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5