FTR-FIBAV212
Sociale en politieke filosofie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBAV212
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J.M. van de Sande
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • belangrijke thema's en begrippen uit de sociale en politieke filosofie omschrijven, en aan de hand van een voorbeeld (casus) uitleggen;
  • op inleidend niveau de belangrijkste filosofen uit de traditie van de sociale en politieke filosofie bespreken, en met elkaar vergelijken; 
  • op elementair niveau (actuele) maatschappelijke vraagstukken analyseren aan de hand van begrippen en auteurs uit de sociale en politieke filosofie.
Inhoud
Deze cursus is een inleiding in het filosofische denken over politiek. Je maakt bovenal kennis met de belangrijkste filosofen en thema's uit de traditie van de sociale en politieke filosofie. Ook komen enkele kernbegrippen uit de sociale en politieke filosofie aan bod. In het eerste deel van de cursus (o.l.v. dr. J. Linssen) staan Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke, Mandeville, en Smith centraal. In het tweede deel van de cursus (o.l.v. dr. M. van de Sande) gaat het over auteurs zoals Marx, Arendt, Rawls, Schmitt, Mouffe, Lefort, en Taylor. Hoofdvragen van de cursus zijn de volgende: waar is politieke macht eigenlijk goed voor? Hoe laat politieke macht zich legitimeren? Kan een samenleving ook zonder politieke macht? Wat is politiek? Wat is het politieke? Wat is rechtvaardigheid? Wat is democratie?
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Literatuur komt t.z.t. op Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2