FTR-FIMA016
Continentale filosofie 1
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA016
Studiepunten (ECTS)10
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
dr. M. Boven
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Boven
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1  (29-08-2016 t/m 16-10-2016)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • kun je de posities beschrijven die in de hedendaagse continentaalfilosofieshce discussie door Foucault, Deleuze en Agamben worden ingenomen m.b.t. het subject als probleem;
  • kun je binnen de verschillende posities onderscheid maken tussen methodologische, ontologische en politiek-ethische kwesties;
  • kun je een paper schrijven waarin je ingaat op een specifiek probleem dat door deze auteurs wordt aangekaart (of juist vergeten);
  • kun je een van deze posities aan een breed, filosofisch ge├»nteresseerd publiek uitleggen;
  • ben je in staat om de behandelde theorie├źn toe te passen op een actueel probleem.
Inhoud

Het subject als probleem bij Foucault, Deleuze en Agamben

De hedendaagse continentale filosofie beweegt zich in het spoor van ‘de dood van het subject’ die het meest pregnant werd aangekondigd in het werk van Friedrich Nietzsche. Hier wordt niet zozeer afgerekend met het subject als zodanig, maar vooral met een bepaalde ahistorische interpretatie van het subject als zijnde een onveranderlijke substantie. In deze cursus  zullen we onderzoeken hoe auteurs als Michel Foucault, Gilles Deleuze en Giorgio Agamben omgaan met deze erfenis.

  • Foucault ziet het subject niet langer als een substantie maar als een proces van subjectivering dat tot stand komt in concrete praktijken en wordt gereguleerd door specifieke technieken.
  • Agamben problematiseert het onderscheid tussen een specifieke manier van leven zoals het wordt vormgegeven binnen een bepaalde juridisch-politieke orde (bios) en het naakte leven dat wordt uitgesloten van die orde en als uitzondering wordt gezien (zoe). Als alternatief pleit Agamben voor wat hij een ‘vorm-van-leven’ noemt.
  • Op basis van een radicale herlezing van Spinoza, begrijpt Deleuze de subjectiviteit als een wordingsproces dat wordt gekenmerkt door een ‘kenmerkende verhouding’ die tegelijkertijd ook een ‘vermogen tot het hebben van affecten’ is.

In de colleges zullen we nagaan hoe het probleem van het subject/de subjectiviteit wordt uitgewerkt vanuit deze drie perspectieven en welke methodologische, ontologische en politiek-ethische implicaties dit heeft. 

Toetsinformatie
Portfolio met daarin verschillende opdrachten die je gedurende het semester indient.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Primaire literatuur van Foucault, Deleuze en Agamben. De te bespreken teksten worden in de cursushandleiding gespecificeerd.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
opdrachten/portfolio
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3