FTR-FIMA016
Continentale filosofie 1
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA016
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
dr. S.W. Gusman
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.W. Gusman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.W. Gusman
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • kun je de hoofdthema's van Het zijn en het niet beschrijven;
  • kun je een paper schrijven waarin je ingaat op een specifiek probleem m.b.t. een thema uit dit boek;
  • kun je een van deze thema's aan een breed, filosofisch geïnteresseerd publiek uitleggen;
  • ben je in staat om de behandelde theorieën toe te passen op een actueel probleem.
Inhoud
Grondslagen van het existentialisme: 'Het zijn en het niet'
Een van de meest bekende filosofische stromingen uit de 20ste eeuw is het existentialisme. Een gedachtegoed dat vooral samenhangt met zijn imago van rokende filosofen in Parijse café's zoals Sartre, De Beauvoir en Camus. In deze cursus willen we voorbij gaan aan dit stereotypische beeld door diep in te gaan op het filosofische hoofdwerk van Sartre: Het zijn en het niet. We zullen door middel van sleutelpassages de hoofdlijnen van het werk ontwaren en kijken in hoeverre deze theoretische basis strookt met het populaire beeld van het existentialisme. Een van de meeste in het oog springende dingen bij deze analyse is dat het woord existentialisme niet in het boek te vinden is en dat de auteur zelf enkel spreekt van een 'fenomenologische ontologie'. Deze methodiek en de spanning tussen abstracte en toegepaste filosofie zullen centraal staan. Om het werk in perspectief te plaatsen zullen we ook passages uit andere existentialistische werken lezen.
 
Toetsinformatie
Portfolio met daarin verschillende opdrachten die je gedurende het semester indient.

Verplicht materiaal
Literatuur
Sartre, J.P. (2003) 'Het zijn en het niet : proeve van een fenomenologische ontologie', Rotterdam: Lemnniscaat. Aanvullende teksten zullen van te voren bekend worden gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schrijfopdracht
Weging1
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3