FTR-FIMA016
Continentale Filosofie 1: De filosofie volgens Gilles Deleuze
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA016
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
A.M. Vinkelman, MA
Overige cursussen docent
Docent
A.M. Vinkelman, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.M. Vinkelman, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.V.A. van der Wielen-Honinckx
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Inzicht krijgen in de centrale problematieken die Deleuze in zijn werk bezighield en die kunnen verbinden met het denken van andere auteurs in de geschiedenis van de filosofie
  • Vertrouwd worden met de schrijfstijl van Deleuze en in staat zijn om zijn verdere werken op een grondige manier te lezen
  • Deleuze's filosofie op een duidelijke manier kunnen uitleggen en kunnen toepassen
Inhoud
Het beeld van het denken, de filosofie volgens Gilles Deleuze

Gilles Deleuze is een van de belangrijkste Franse filosofen van de tweede helft van de twintigste eeuw. Ondanks zijn moeilijke schrijfstijl en de complexiteit van zijn denken, heeft zijn filosofie een zeer grote invloed gehad, en werden zijn concepten toegepast in verschillende domeinen, zoals bijvoorbeeld in de kunst en de literatuur (kritiek), de psychologie, de psychiatrie, de geografie, enz. Een essentieel aspect van Deleuze's filosofie is dat hij lijkt te breken met het subject en de representatie, die de werkelijkheid onderwerpen aan specifieke interpretatieschema's. Deleuze bekritiseert vooronderstellingen in de filosofie, die het denken beschouwen als een activiteit van een kennend subject, dat beschouwd wordt als per definitie in het bezit van een gezond verstand, een goede wil en het vermogen om te herkennen. Deleuze noemt deze vooronderstellingen, die volgens hem in de filosofie de vorm aannemen van een reeks postulaten, “het beeld van het denken.”

In deze context kan men zich afvragen wat denken dan wel inhoudt volgens Deleuze? En wat is voor hem de filosofie, als dit niet de bezigheid is van een actief en verantwoordelijk, denkend subject? Met deze vragen in gedachten zullen we “Het beeld van het denken”, het derde en centrale hoofdstuk van Verschil en Herhaling (1968), lezen. In dit hoofdstuk, dat hij jaren later zijn belangrijkste en concreetste hoofdstuk heeft genoemd, geeft Deleuze voor het eerst uitdrukkelijk zijn visie op het denken en de filosofie weer. Ook positioneert hij zich ten opzichte van een aantal belangrijke auteurs uit de geschiedenis van de filosofie. We zullen dit hoofdstuk lezen in combinatie met een aantal teksten van de auteurs die Deleuze als zijn gesprekspartners beschouwt. Op deze manier zullen we ook het effect proberen creëren dat voor Deleuze het resultaat moet zijn van het filosoferen: het bewerkstelligen van een ​​actualisering van belangrijke concepten in een nieuwe context, aan de hand van een productieve resonantie tussen verschillende teksten. Hierna zullen we ook de eerste helft van Qu'est-ce que la philosophie? (1991)  lezen (in het Engels, aangezien dit nog niet vertaald is naar het Nederlands), het allerlaatste boek dat Deleuze schreef samen met Félix Guattari, waarin zij hun visie op de filosofie als vakgebied uiteenzetten.
 
Niveau
Master
Voorkennis
Voorkennis in de filosofie van Deleuze is niet vereist. Wat voorkennis in de geschiedenis van de filosofie zal echter wel van pas komen.
Toetsinformatie
Paper
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Deleuze, Verschil en herhaling: Voorwoord en hoofdstuk 3. "Het beeld van het denken" (pdf. zal ter beschikking gesteld worden)
Titel:Verschil en herhaling
Auteur:Gilles Deleuze
Uitgever:Boom
Boek
Deleuze & Guattari, What is Philosophy? deel I (pdf. zal beschikbaar gemaakt worden)
Titel:What is Philosophy?
Auteur:Gilles Deleuze & Félix Guattari

Aanbevolen materiaal
Artikelen
We zullen ook tekstfragmenten lezen van de verschillende auteurs waar Deleuze mee in gesprek gaat. De pdf's van deze teksten zullen tijdig beschikbaar gemaakt worden.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2