FTR-FIMA017
Continentale filosofie 2
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA017
Studiepunten (ECTS)10
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
prof. dr. P.I.M.M. van Haute
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.I.M.M. van Haute
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3  (30-01-2017 t/m 19-03-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus:
  • kun je Freud's positie beschrijven;
  • kun je het belang van Freud's positie voor de hedendaagse antropologie beschrijven;
  • kun je een paper schrijven waarin je ingaat op de positie van Freud;
  • kun je de besproken posities aan een breed, filosofisch geïnteresseerd publiek uitleggen;
  • ben je in staat om de behandelde theorieën toe te passen op een actueel probleem.
Inhoud

Freud wordt vijftig
Op 6 mei 1906 werd Freud 50 jaar. Hij had op dat ogenblik reeds enkele werken gepubliceerd die beslissende basisinzichten bevatten van de psychoanalyse en die baanbrekend zouden blijken voor belangrijke culturele ontwikkelingen in de 20ste eeuw. De psychoanalyse had reeds een duidelijke plaats in het wetenschappelijke en culturele landschap verworven. Maar wie was ‘Freud’ voor zijn vrienden en collega’s die met hem zijn verjaardag vierden? Welke inzichten verdedigde hij? Wat was voor hen ‘de psychoanalyse’? De teksten die Freud tot 1905 publiceerde zijn niet identiek aan de teksten met dezelfde naam die in Freuds Verzamelde Werken gepubliceerd werden. De latere edities bevatten inderdaad belangrijke en soms zeer omvangrijke passages die in de decennia na 1905 werden toegevoegd. Om te achterhalen wat de freudiaanse psychoanalyse  in 1905 betekende, moeten we abstractie maken van deze toevoegingen en opnieuw de eerste edities lezen. Welk is in hetzelfde perspectief de betekenis van postuum gepubliceerd materiaal zoals de beroemde brieven aan Fliess die het toenmalige publiek niet bekend waren. Op de vraag wie ‘Freud’ was voor zijn lezers uit 1905 is dus geen eenvoudig antwoord mogelijk. We zullen proberen op deze vraag een antwoord te formuleren door de eerste edities van Freuds teksten tot 1905 te herlezen tegen de achtergrond van de wetenschap (in het bijzonder de psychiatrie) van zijn tijd. Het zal zo duidelijk worden dat de ‘vroege’ Freudiaanse theorieën geenzins samenvallen met de inzichten die we traditioneel met het freudiaans gedachtengoed verbinden: het Oedipus-en castratiecomplex, de drifttheorie, de stadia van de psychische ontwikkeling enzovoort. Wel integendeel, we zullen kunnen aantonen dat deze vroege theorieën in een aantal opzichten zeer goed aansluiten recente filosofische inzichten over de drift, de lichamelijkheid en het verlangen: Foucault, Deleuze en de queer theorie. Tegelijk zullen andere cruciale thema’s uit de hedendaagse continentale wijsbegeerte – men denke bijvoorbeeld aan de vraag ‘Wat is een auteur? – in de loop van de colleges behandeld (moeten) worden.

Toetsinformatie

• Paper (5000 woorden).
• Afgerond portfolio van schrijfopdrachten.

Verplicht materiaal
Literatuur
Freud, Drie Verhandelingen over de theorie van de seksualiteit, Nederlandse vertaling (editie 1924)
Literatuur
Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Hrsg. Philippe Van Haute, Herman Westerik en C.Huber), V&R Unipress, 2015 (editie 1905)

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Ph. v. Haute & H. Westerink, Hysterie, Sexualität und Psychiatrie. Eine relektüre der 1. Ausgabe der 'Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie', in: Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, V&R Unipress, 2015 (editie 1905), p. 9-56
Literatuur
Ph. Van Haute, Freud wordt vijftig, manuscript - te verschijnen.
Literatuur
Verdere literatuur wordt bij de aanvang van de colleges bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5