FTR-FIMA017
Continentale filosofie 2
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA017
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
dr. V.L.M. Vasterling
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.L.M. Vasterling
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. V.L.M. Vasterling
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER3-PER4  (04-02-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus kun je:
  • ​een fenomenologische analyse maken van gender & race 
  • de geneaologie van beide concepten beschrijven
  • beide concepten situeren in een bredere filosofische context
  • een kritische diagnose opstellen van een hedendaags gender of race verschijnsel
  • en daar een debat- of opiniebijdrage over schrijven.
Inhoud
De fenomenologie van gender & race
In deze cursus staan de concepten van gender en race centraal. Gender en race zijn beide lichaamsgebonden identiteitscategoriën. Hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen beide categorieën en hun gebruik, hebben ze veel gemeenschappelijk, ook vanuit historisch en politiek oogpunt. Het accent zal liggen op de fenomenologische benadering van gender en race door auteurs als Simone de Beauvoir, Iris Marion Young, Franz Fanon, Linda Alcoff en Robert Bernasconi.Daarnaast zullen we de genealogie van beide categorieën traceren en de effecten onderzoeken van (pseudo-)wetenschappelijke theorieën die vanaf eind 19e eeuw tot de dag van vandaag grote populariteit genieten. Tot slot bekijken we welke (kritische) inzichten we kunnen ontlenen aan de fenomenologische benadering van beide concepten voor de analyse van hedendaagse verschijnselen rond gender & race, bijvoorbeeld transgender en Black Lives Matter. 
 
Toetsinformatie
• Paper (5000 woorden).
• Afgerond portfolio van schrijfopdrachten.

Verplicht materiaal
Literatuur
De lijst met verplichte literatuur zal ruim voor aanvang van het college via Brightspace bekend gemaakt worden.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5