FTR-FIMA017
Continentale filosofie 2: Filosofie en psychoanalyse
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA017
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
prof. dr. P.I.M.M. van Haute
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.I.M.M. van Haute
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.I.M.M. van Haute
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM2  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van deze context heb je een inzicht in de problematiek van de freudiaanse psychoanalyse en de hedendaagse debaten erover (Malabou) . Tevens heb je een idee van wat Derrida onder deconstructie verstaat. Je bent in staat over deze problematieken een uitgewerkte eindpaper te schrijven.
Inhoud
Waaraan sterven wij?

In dit college bespreken we eerst de verschillende edities van Freud 'Voorbij het lustprincipe' waarin Freud de notie van een doodsdrift introduceert. Deze tekst impliceert een radicale breuk met het eerdere werk van Freud waarin de seksualiteit centraal stond. We bespreken de plaats van dit werk en deze notie in het oeuvre van Freud en de wijsgerige betekenis ervan (we lezen de tekst o.a. als een anti-vitalistisch credo, waarbij Bergson als een illustratie van het vitalisme zal worden gebruikt). Vervolgens lezen we Derridas lectuur van Freuds 'Voorbij het lustprincipe'. Derrida leest de doodsdrift - of wat Freud met dit begrip viseert - als een gestalte van de differance. Deze lectuur kan dus ook dienen als een inleiding op de deconstructie. Als er voldoende tijd is lezen we ook nog enkele teksten van Catherine Malabou over het trauma.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
De lijst met verplichte literatuur zal ruim voor aanvang van het college via Brightspace bekend gemaakt worden.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2