FTR-FIMA018
Praktische filosofie 2
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA018
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
prof. dr. J.P. Wils
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.P. Wils
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.P. Wils
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER3-PER4  (04-02-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • ben je in staat om hoofdwerk van de huidige hermeneutisch-antropologische filosofie  zelfstandig te lezen en te interpreteren;
  • kun je een genuanceerd oordeel over de  relevante filosofische en maatschappelijke discussies vellen;
  • kun je een eigen standpunt innemen en consistent beargumenteren 
Inhoud
"The Language Animal. The Full Shape of Human Linguistic Capacity" en de ethiek
Het recente boek van Charles Taylor herneemt een thema dat reeds in de beginperiode van zijn denken een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld: de relatie tussen taal en handelen. De traditie van Hobbes, Locke en Condillac (HLC) reduceert taal tot codering en overdracht van informatie. De (door Taylor verdedigde) traditie van Hamann, Herder en Humboldt (HHH) beklemtoont ons vermogen om nieuwe betekenissen te scheppen. In dat verband wordt in het boek een hermeneutisch-narratieve taaltheorie ontwikkeld die van groot belang is voor de ethiek.   
Toetsinformatie
Portfolio bestaand uit verschillende schrijfopdrachten.

Voorkennis
Bacheler Filosofie of, in geval van andere bacheloropleidingen, in overleg met de docent.

Contact informatie
Op afspraak: j.p.wils@ftr.ru.nl

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Tijdens de cursus wordt het boek van Charles Taylor (bijna) integraal gelezen.
Titel:The Language Animal. The Full Shape of Human Linguistic Capacity
Auteur:Charles Taylor
Uitgever:Harvard University Press 2016

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schrijfopdracht
Weging1
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5