FTR-FIMA019
Praktische filosofie 1
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA019
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
prof. dr. E. van der Zweerde
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E. van der Zweerde
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E. van der Zweerde
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • beschik je over een globale kennis van politieke filosofie in Rusland en over meer diepgaande kennis van een aantal Russische filosofische denkers en stromingen;
  • ben je veel beter in staat de "geest" van Rusland te begrijpen en te plaatsen;
  • kun je kernelementen van die gedachtengoed toepassen op actuele politieke fenomenen;
  • ben je (beter) in staat deze drie genoemde elementen onder woorden en over het voetlicht te brengen.
Inhoud
Rusland en, gedurende 70 jaar, de Sovjet-Unie, is bijna altijd belangrijk geweest voor "ons" West-Europeanen. Rusland is het andere Europa en het is Europa's Grote Ander. Daarbij heeft in Rusland altijd de gedachte gedomineerd dat het land een missie, een ideologie of een idee moest hebben, zowel voor de binnenlandse cohesie als ter legitimering van de buitenlandse politiek. Filosofen hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Drie grote denkers zijn naar voren geschoven als "de filosofen van Putin". Wie waren dat? Wat dachten zij? Wat denkt een van de bekendste tegenstanders van Putin, de filosofe [!] Nadja Tolokonnikova van Pussy Riot? Vanuit deze twee invalshoeken en vanuit de huidige realiteit kijken we, waar nodig en mogelijk (vertalingen!), terug in de geschiedenis van de politieke en sociale filosofie in Rusland, op zoek naar patronen, bronnen, tegenstellingen.Waarin verschilt "Russische filosofie"? Wat is het misschien juist herkenbaar aan? Wat kunnen wij ervan leren? Naast de verplichte literatuur zullen relevante teksten in de loop van de cursus beschikbaar gesteld worden. Waar nodig zal de relevante achtergrondinformatie aangeduid, maar deels ook door studenten zelf gereconstrueerd worden.
Bijzonderheden
Het portfolio dat iedere deelnemende student tijdens deze cursus opbouwt bestaat uit vijf opdrachten. Aan het begin van de cursus zal de precieze aard van deze opdrachten verhelderd worden (omdat dit mede afhangt van het aantal deelnemers en mogelijk ook van actuele ontwikkelingen; ook zijn creatieve ideeën van studenten zelf in principe welkom [één van de opdrachten zal nog "open" zijn]). In ieder geval zullen summentary [= commentaar / samenvatting], recensie, debatdeelname en toepassing er onderdeel van zijn. Er is GEEN afsluitend tentamen: het voltooide portfolio wordt besproken tijdens een afsluitend individueel gesprek, waarna het definitieve cijfer wordt vastgesteld.

Onderwerpen
Marx, marxisme, marxisme-leninisme, neo-marxisme, post-marxisme, marxismisme.

Toetsinformatie
Portfolio bestaand uit verschillende schrijfopdrachten.

Voorkennis
Bachelor Filosofie of, in geval van andere bacheloropleidingen, in overleg met de docent.

Contact informatie
Op spreekuur (t.z.t. bekendgemaakt bij de receptie) of op afspraak per e-mail: e.vanderzweerde@ftr.ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Toegankelijk boek door de hoofdredacteur van het Franse Magazine Philosophie waarin een aantal Russische denkers besproken wordt die geacht worden bepalend te zijn voor het denken en handelen van de Russische president Putin. Vertaald uit het Frans.
ISBN:978-1-84904-933-7
Titel:Inside the Mind of Vladimir Putin
Auteur:Michel Eltchaninoff
Uitgever:Hurst & Company (London), 2017
Druk:1
Kosten:16,00
Boek
Briefwisseling tussen twee filosofen, Slavoj Žižek en Nadezhda Tolokonnikova (van Pussy Riot) over politieke strijd en radicale oppositie.
ISBN:978-1-78168-773-4
Titel:Comradely Greetings; The Prison Letters of Nadya and Slavoj
Auteur:Nadezhda Tolokonnikova, Slavoj Žižek
Uitgever:Verso (London & New York), 2014
Druk:1
Kosten:8,00

Aanbevolen materiaal
Literatuur
overzicht van sociaal- en politiek denken in Rusland sinds het uiteenvallen van de USSR
ISBN:978-0-415-54424-5
Titel:Political and Social Thought in Post-Communist Russia
Auteur:Axel Kaehne
Uitgever:Routledge (Abingdon) 2007
Druk:1
Kosten:45,00
Literatuur
Overzicht van de Russische filosofie doorde in 1922 onvrijwillig geëmigreerde filosoof Berdjajev; als e-book verkrijgbaar; in gedrukte vorm tweedehands; Nederlandse vertaling, Het russische denken in de 19e en 20e eeuw, is gemakkelijk te vinden .
ISBN:9781584204923
Titel:The Russian Idea
Auteur:Nikolai Berdyaev
Uitgever:Lindisfarne Press, 1992
Druk:1
Kosten:10,00

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Voorbereiding bijeenkomsten
Per bijeenkomst verschillend: het kan gaan om het lezen van een stuk tekst, maar ook om het bekijken van een (documentaire) film.

Bijdrage aan groepswerk
Tenminste één van de opdrachten zal een groepsopdracht zijn; los daarvan wordt van studenten feedback op elkaars inbreng verwacht.

Opmerking
Per bijeenkomst zal altijd gezorgd worden voor variatie in de werkvormen; hoorcollege is iedere week een vast onderdeel.

Toetsen
Schrijfopdracht
Weging1
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3