FTR-FIMA019
Praktische Filosofie 1
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA019
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.A.A. Linssen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.A.V. Matthies-Boon
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E.A.V. Matthies-Boon
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • beschik je over een brede vertrouwdheid met de politieke en sociale filosofie van de Frankfurter Schule
  • ben je in staat om de ethische en politiek-filosofische discussies binnen de Frankfurter Schule in zowel de juiste historische als filosofische context te plaatsen;
  • heb je een gedegen kennis van de eerste generatie auteurs (zoals Adorno en Horkheimer), tweede generatie filosofen (zoals Habermas), derde generatie denkers (zoals Honneth en Fraser) evenals de laaste generatie denkers (zoals Rahel Jaeggi) behandelen, analyseren en bekritiseren;
  • ben je in staat tot een kritische analyse van belangrijke concepten (zoals vervreemding, emancipatie, immanente kritiek en rationaliteit) en hoe deze op verschillende manieren benaderd worden binnen de Frankfurter Schule.
  • Ook ben je in staat om de kritische filosofie van de Frankfurter Schule toe te passen op contemporaine politieke discussies en maatschappelijke problematiek.
Inhoud

In dit vak staat de kritische theorie van de Frankfurter Schule centraal, welke stelt dat het doel van de praktische filosofie niet alleen is om de wereld te begrijpen maar ook om deze te veranderen. Voortkomend uit het historisch materialisme, streeft de Frankfurter Schule daarom altijd naar emancipatie, rechtvaardigheid en bevrijding van onderdrukkende sociale en politieke structuren. Alleen de manier waarop hier naar gestreeft wordt is nogal verschillend binnen de Frankfurter Schule: waar Adorno en Horkheimer hun heil zochten in de cultuur kritiek, pleitte Habermas vooral voor deliberatieve democratie en streven Honneth en Fraser op hun eigen manieren voor erkenning (en een einde van economische ongelijkheid) terwijl Jaeggi vervreemding centraal stelt. In dit vak zullen we niet alleen de interne verschillen bestuderen, maar deze filosofische werken ook proberen toe te passen op concrete, hedendaagse maatschappelijke en politieke problematiek (zoals de pandemie, politiek geweld, racisme, trauma en onderdrukking). De vragen die hierin centraal zullen staan zijn: welke filosofische handvaten biedt de Frankfurter Schule ons met betrekking tot contemporaine analyses? Wat zijn de filosofische en praktische nadelen van de verschillende filosofische stromingen binnen de kritische theorie? En hoe zit het met de Eurocentrische karakter van de Frankfurther Schule? Kunnen we dat overstijgen of blijft sociale, politieke en cultuur kritiek altijd enigszins provinciaal? 
Niveau
 
Voorkennis
Bachelor of premaster filosofie.
Toetsinformatie
De toetsing van dit vak zal bestaan uit: 

- Korte schriftelijke tussenopdracht (20%)
- "Debat van de Filosofen" omtrent een door de studenten gekozen contemporain thema, bestaande uit een korte groepspresentatie gevolgd door discussie (20%)
- Paper (60%)
Bijzonderheden

 
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt beschikbaar gesteld via Brightspace of de RU bibliotheek

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2