FTR-FIMA020
Analytische filosofie 1
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA020
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
dr. ing. L.C. de Bruin
Overige cursussen docent
Docent
dr. ing. L.C. de Bruin
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. L.C. de Bruin
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • kun je de belangrijkste posities in het debat over sociale cognitie en implicit bias beschrijven;
  • ben je in staat kritisch te reflecteren op de relevante literatuur;
  • ben je in staat je wetenschappelijke bevindingen mondeling en schriftelijk te presenteren;
  • ben je in staat je onderzoeksresultaten te vertalen naar een breed publiek van ge├»nteresseerde leken.
Inhoud
Sociale cognitie
In het alledaagse leven hebben we doorgaans vrij snel door wat anderen denken en doen. Tegelijkertijd leiden onze interacties met anderen ook vaak tot onbegrip en misverstanden. In het eerste deel van deze cursus gaan we in op de vraag hoe mensen elkaar begrijpen en welke cognitieve en talige vermogens daarbij betrokken zijn. We bespreken de belangrijkste theoretische perspectieven op sociale cognitie in een intersubjectieve context, dat wil zeggen, tussen twee individuen. Daarbij wordt tevens ingegaan op recent onderzoek naar sociale cognitie in de ontwikkelingspsychologie en de neurowetenschappen. 


Impliciete attitudes
Tegenwoordig wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar relatief onbewuste, automatische processen die invloed uitoefenen op onze oordelen en ons gedrag. Vooral wanneer het gaat over de discriminatie van bepaalde sociale groepen wordt er een specifiek beroep gedaan op het bestaan van impliciete vooroordelen om te verklaren waarom sociale ongelijkheden blijven bestaan zelfs wanneer men expliciet erkent dat sociale gelijkheid belangrijk is. In het tweede deel van deze cursus zullen we bekijken wat impliciete vooroordelen precies zijn, hoe ze onze waarneming kunnen be├»nvloeden en in hoeverre hun bestaan wordt ondersteund door de empirische literatuur. 
Toetsinformatie
Opdrachten, presentatie, interview, eindessay.

Contact informatie
Op afspraak: l.debruin@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gemaakt voor ingeschreven studenten.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schrijfopdracht
Weging1
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3