FTR-FIMA021
Filosofie van Taal en Cognitie 2
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA021
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C.L.A. Bary
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • de belangrijkste posities in het debat over sociale cognitie beschrijven en uitleggen;
  • de rol van socio-culturele normen in (de theorievorming over) sociale cognitie identificeren en beschrijven;
  • kritisch reflecteren op de relevante filosofische literatuur;
  • kritisch reflecteren op de relevante empirische literatuur;
  • filosofische bevindingen mondeling en schriftelijk presenteren;
  • onderzoeksresultaten vertalen naar een breed publiek van geïnteresseerde leken.
 
 
Inhoud

Mensen zijn sociale wezens. Dit betekent dat sociale interacties een essentieel onderdeel zijn van ons dagelijks leven. Maar wat maakt het mogelijk dat we andere mensen begrijpen? Deze cursus geeft inzicht in de conceptuele vragen die met dit onderwerp te maken hebben.
De cursus is grofweg onderverdeeld in twee blokken.
 

Deel 1 – Sociale cognitie: traditionele posities en gesitueerde cognitie
In het eerste deel van de cursus bespreken we verschillende filosofische theorieën over hoe individuen elkaar begrijpen. Wat betekenen de termen sociale cognitie, volkspsychologie en mindreading? Wat voor cognitieve en/of belichaamde vaardigheden spelen een rol in hoe wij anderen begrijpen? In dit deel van de cursus zullen verschillende theorieën uit de cognitiefilosofie (bijvoorbeeld behaviorisme, functionalisme en gesitueerde cognitie) en empirisch onderzoek naar sociale cognitie aan bod komen. Hoe beïnvloedt onze theorievorming ons onderzoek, en vice versa?
 

Deel 2 – Normativiteit en sociale cognitie
In het tweede deel van de cursus focussen we op de rol van normativiteit in het begrijpen van anderen. Welke aannames over anderen spelen een rol in hoe wij ze interpreteren, en wat is de precieze functie van volkspsychologie? Ook bespreken we de rol van sociale factoren zoals stereotyperingen en sociale classificaties in hoe wij anderen en onszelf begrijpen.
Tijdens de colleges zullen we niet enkel focussen op neurotypische sociale cognitie, maar zullen we ook stilstaan bij sociale cognitie in relatie tot neurodiversiteit.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gemaakt voor ingeschreven studenten.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2