FTR-FIMA023
Toegepaste ethiek
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMA023
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. Jongepier
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • de ethische dimensie van vraagstukken in de samenleving verwoorden;
  • vanuit klassieke filosofische teksten deze vraagstukken verhelderen, en met een normatieve oriëntatie bespreken;
  • van enkele belangrijke domeinen in de toegepaste ethiek aangeven welke de ethische kernvragen zijn;
  • over de resultaten van je onderzoek zowel schriftelijk als mondeling voor een academisch én leken publiek communiceren. 
Inhoud
Na enkele inleidende colleges maak je kennis met ethische vraagstukken in verschillende domeinen als organsatie ethiek en ethiek van de digitale media. Je verdiept je uiteindelijk in één ervan.
Het gaat in deze cursus om veel méér dan bespreking van kant en klaar liggende ethische problemen vanuit een gangbare ethische theorie. Allereerst is het al een hele uitdaging de ethische dimensie van vraagstukken op het spoor te komen en helder te verwoorden. En in de filosofische traditie is zeer veel materiaal geschikt om hedendaagse vraagstukken te verhelderen. In de cursus verbinden we primaire teksten aan hedendaagse problemen. Tijdens de cursus oefen je je ook in schriftelijke en mondelinge presentaties voor een niet wijsgerig geschool publiek: een journalistiek produkt en een 'presentatie in de directiekamer'. 
  
De cursus is geschikt voor alle masterstudenten en sterk aangeraden voor studenten van het masterprogramma 'Filosofie 120 EC (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)'.
Bijzonderheden
De cursus wordt aanbevolen in de master 'Filosofie 120 EC (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)'. De cursus kan door alle masterstudenten Filosofie als invulling van de vrije ruimte naast hun specialisatie gevolgd worden. Studenten Praktische filosofie kunnen de cursus eveneens als invulling van de vrije ruimte volgen, maar dienen hiervoor wel toestemming te vragen aan de examencommissie.

Toetsinformatie
Na periode 1 en 2 is er een schriftelijk tentamen. In de loop van periode 3 schrijft de student een paper, een journalistiek product, en werkt hij aan een presentatie voor een (gefingeerde) doelgroep.

Voorkennis
Bachelor Filosofie of een studierichting van waaruit de specialisatie 'Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied' wordt gevolgd.

Contact informatie
Op afspraak: m.becker@ftr.ru.nl

Aanbevolen materiaal
Reader
Bij aanvang van de cursus is een reader beschikbaar.

Werkvormen
Hoor- en werkcolleges
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De colleges in de eerste en tweede periode zijn deels hoor/werkcolleges. In periode 3 werk je individueel aan een paper, en van daaruit mondelinge presentatie. Er is minstens één bijeenkomst waarin studenten rapporteren over hun vorderingen en daarop feedback krijgen.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten leveren feedback op eerste versies van papers

Opmerking
In de cursus lever je verschillende eindproducten af: een paper, een journalistiek product en een mondelinge presentatie

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging35
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3

Paper 1
Weging35
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER3, Blok TENT4

Paper 2
Weging20
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER4, Blok TENT4

Presentatie
Weging10
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER4, Blok TENT4