FTR-FIMI203
Filosofie en ethiek van de nieuwe media
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIMI203
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Docent
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Je bent vertrouwd met het speciale karakter van nieuwe media in de gedigitaliseerde cultuur.
  • Je hebt inzicht in de veranderingen die de media veroorzaken in onze cultuur en de invloed die ze hebben op de wijze waarop we met elkaar communiceren.
  • Je kunt de ethische problemen omtrent de nieuwe media beter herkennen en kunt er beter mee omgaan vanuit kennis van de ethische theorieën.
  • Je bent vertrouwd met de uitdagingen die de nieuwe media bieden.
  • Je kunt een ethische beslissing beter verantwoorden.
Inhoud

De nieuwe media bepalen onze leefwereld ingrijpend, en roepen nieuwe problemen en nieuwe kansen op. We onderzoeken de ethische kant vanuit de basisvraag op welke wijze ze de kwaliteit van leven verbeteren.

In deze cursus staat ethische reflectie op het gebruik van nieuwe media centraal. We denken na over de criteria op basis waarvan de waarde, wenselijkheid en kwaliteit van nieuwe media zijn te beoordelen. Met name komen aan bod privacy, vrijheid van meningsuiting identiteitsfraude en eigendomsrechten. Daarnaast bespreken we op breder cultureel-ethische niveau de vraag naar de invloed van nieuwe media op onze kwaliteit van leven: tasten ze deze aan of bevorderen ze deze juist? De cursus biedt handvatten en ethische theorieën om deze vragen goed te behandelen.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen na periode 3, een paper na periode 4.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
M. Becker, Ethiek van de nieuwe media, Boom, Amsterdam 2015

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
TENT/werkst
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5