FTR-OTH704
Grieks II
Cursus informatieRooster
CursusFTR-OTH704
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. T. de Bruin
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. de Bruin
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. de Bruin
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus heb je:
  1. een uitgebreidere beheersing van het vocabulaire en de grammatica van het Koinè Grieks;
  2. een gevorderde vaardigheid in het lezen en vertalen van nieuwtestamentische teksten met een hogere moeilijkheidsgraad in hun grondtaal;
  3. een gevorderde vaardigheid in het analyseren van verschillende vertaal- en interpretatiemogelijkheden aan de hand van het Koinè Grieks;
  4. bekendheid met de verschillende structuren en stijlen van de verschillende taalvormen van het Koinè Grieks in het Nieuwe Testament;
  5. bekendheid met de verschillende hulpmiddelen voor het vertalen en analyseren van het nieuwtestamentisch Grieks, onder meer woordenboeken, grammatica’s en elektronische/online software.
Inhoud
Voortbouwend op de cursus Grieks I is deze cursus gericht op een uitgebreidere beheersing van het Koinè Grieks. Tijdens de cursus zul je capita selecta uit het Nieuwe Testament in hun grondtaal lezen en vertalen. Naast deze oefening in vertaalvaardigheid zul je ook aanvullende onderdelen van de Griekse grammatica systematisch bestuderen, in het bijzonder de passieve en mediale vormen van het werkwoord, het perfectum en de subjunctivus. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop een vertaling van belang is voor de interpretatie en exegese van het Nieuwe Testament. Aan het einde van de cursus ben je in staat om zelfstandig, met behulp van woordenboek en grammatica, teksten met een hogere moeilijkheidsgraad uit het Koinè Grieks te vertalen en om verschillende vertaal- en interpretatiemogelijkheden kritisch te beoordelen en af te wegen.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
  • wekelijkse vertaalopdrachten, te bespreken tijdens college
  • bespreking van grammaticale vragen en problemen die opkomen tijdens het vertalen van het Nieuwe Testament
  • systematische bestudering van onderdelen van de Griekse grammatica, in het bijzonder het werkwoord en de syntaxis.
Niveau
Bachelor
Voorkennis
Grieks I (of een equivalent niveau, met toestemming van de docent).
Toetsinformatie

Voorkennis
FTR-THBA201 Greek

Verplicht materiaal
Boek
https://www.peeters-leuven.be/detail.php?search_key=9789068319590&series_number_str=&lang=en
ISBN:9789068319590
Titel:Inleiding tot het Grieks van het nieuwe testament
Auteur:Wenham, J.W. | Bieringer, Reimund (vertaler)
Uitgever:Peeters, Leuven, 1997

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2