FTR-RSBA103
Jodendom
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA103
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1  (04-09-2017 t/m 22-10-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het jodendom in een historisch, cultureel en religieus kader plaatsen. Op inleidend niveau heb je kennis van de literaire bronnen, het dagelijks leven, de religieuze gemeenschap en diverse stromingen binnen het jodendom. Je hebt inzicht in enkele fundamentele kenmerken van de joodse identiteit: geschiedenis, praktijk en leer.
Inhoud

Het jodendom gaat voor haar religieuze oorsprong terug op de aartsvader Abraham. Met hem sluit God een verbond en uit Abraham zal een groot volk voortkomen. De Hebreeuwse Bijbel verwoordt de geschiedenis van dit volk Israël en hun God. Maar hiermee is het verhaal niet ten einde. Vanaf de hellenistische tijd tot heden heeft zich vanuit het bijbelse volk Israël een pluriforme religieuze traditie ontwikkeld, met diverse stromingen en richtingen, uiteenlopend van orthodox en conservatief tot aan liberaal.
In deze cursus staan we vanuit historisch perspectief stil bij de basiselementen voor de joodse identiteit: de wet, de Tora, de uitleg van de wet in de leefregels, de halacha, en in de verhalen, de haggada. We bestuderen oorsprong, traditie én de dagelijkse religieuze praktijk.

Toetsinformatie
Presentatie en schriftelijk tentamen

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:9780195139419
Titel:A Short History of the Jewish People from Legendary Times to Modern Statehood
Auteur:Raymond P. Scheindlin
Uitgever:Oxford University Press, 2000 (of later)
Literatuur
ISBN:9789022558850
Titel:Jodendom in de praktijk. Een heldere inleiding
Auteur:Lou Evers en Jansje Stodel
Uitgever:Boekerij, 2011 (of later)

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT1, Blok TENT2