FTR-RSBA109
Religie en ethiek
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA109
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER4  (03-04-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • heb je initiële kennis van basale ethische theorieën en methoden;
  • ben je in staat om op initieel niveau ethische criteria op religieuze handelingen en religieuze instituties toe te passen;
  • ben je in staat om op initieel niveau een ethisch oordeel over religieuze conflicten binnen een multiculturele samenleving te vormen.
Inhoud

Inleiding ethische methoden

Menselijke handelingen en instituties (begrepen als georganiseerde handelingssystemen) staan altijd open voor morele beoordelingen. Immers, men kan zich steeds afvragen of het goed of slecht, of het geoorloofd of verboden is om op een bepaalde manier te handelen. Uiteraard geldt dit ook voor godsdienstig gemotiveerde handelingen en religieuze instituties, want ook deze kunnen aan morele beoordelingen worden onderworpen. De wetenschappelijke discipline die zich met morele kwesties bezig houdt, is de ethiek. Vandaar hoort bij de wetenschappelijke bestudering van religies noodzakelijk ook een ethische benadering.

In deze cursus bestudeer je eerst een aantal ethische basistheorieën waarmee een morele beoordeling van religieuze handelingen en instituties mogelijk is. Op die manier krijg je een idee ervan waar het in de ethiek om gaat. Vervolgens wordt op de problematische verhouding van religie en ethiek ingegaan.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen op basis van de besproken literatuur en de stof die tijdens de colleges is behandeld.

Voorkennis
Geen.

Aanbevolen materiaal
Reader
Een reader met de relevante literatuur wordt in het begin van het college ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT4