FTR-RSBA111
Islam
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA111
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • beschik je over elementaire kennis over een aantal aspecten van de islam;
  • kun je de veelzijdigheid beschrijven van de islam en de diversiteit onder moslims;
  • ken je de voornaamste bronnen waarop moslims zich baseren;
  • kun je beschrijven hoe traditionele islamitische wetenschappers en westerse islamologen omgaan met bronnen waarop moslims zich baseren;
  • kun je je kennis over moslims en de islam op een wetenschappelijk verantwoorde manier uitbreiden.
Inhoud

Deze cursus behandelt de oorsprong van de islam en de voornaamste aspecten van de islamitische godsdienst, inclusief bronnen van de islam, instituties, leer en stromingen. De inhoud van de cursus stelt je in staat een zelfstandig wetenschappelijk oordeel te vormen over deze religie door het verwerken van wetenschappelijke kennis op initieel niveau en daarmee de aanzet te geven tot een verdere wetenschappelijke bestudering van deze religie en uiteindelijk tot de zelfstandige studie ervan. 
Je maakt kennis met primair bronnenmateriaal, zowel in de vorm van teksten als beeldmateriaal. Hierdoor kom je direct in aanraking met de visie van moslims zelf, de zogenaamde visie van binnenuit, die wezenlijk is voor een adequate wetenschappelijke studie van de islam.

Onderwerpen
Geschiedenis:
College 1: Islam & islamologie
College 2: Pre-islamitische tijd en het leven van de profeet Muhammad
College 3: Historisch kader tot ong. 1257 AD
College 4: Problematiek van het bronmateriaal

Eenheid:
College 5: Koran: tekstgeschiedenis & inhoud
College 6: Koran: lay-out & hadith
College 7: Rituele plichten (de vijf zuilen van de islam)
College 8: Islamitisch recht/sharia

Diversiteit:
College 9: Islamitische rechtsscholen
College 10: Joden en christenen in de islam
College 11: Sjiitische islam
College 12: Soefisme

Voorkennis
Het college begeeft zich op inleidend niveau. Voorkennis wordt niet verondersteld.

Verplicht materiaal
Boek
NB e-book mag ook
ISBN:9789061686064
Titel:Het Huis van de Islam, [4e ed.]
Auteur:H. Driessen (red.)
Uitgever:Nijmegen/Amsterdam, SUN, 2008
Reader

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3