FTR-RSBA111
Islam
Course infoSchedule
Course moduleFTR-RSBA111
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Religiestudies;
Lecturer(s)
Contactperson for the course
dr. H.J. Viersen
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
SEM1  (31/08/2020 to 24/01/2021)
Starting block
SEM1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus:
  • beschik je over elementaire kennis over een aantal belangrijke aspecten van de islam;
  • ken je de voornaamste bronnen waarop moslims zich baseren;
  • weet je hoe zowel binnen de islamitische traditie als binnen de hedendaagse wetenschappelijk-kritische benadering deze bronnen worden gewaardeerd en gebruikt;
  • kun je de veelzijdigheid van de islam en de diversiteit onder moslims beschrijven;
  • ken je in grote lijnen de geschiedenis van de Islam t/m de 18e eeuw;
  • kun je je kennis over moslims en de islam op een wetenschappelijk verantwoorde manier uitbreiden.
Content
In deze cursus worden, aan de hand van een historisch overzicht, verschillende aspecten behandeld  die centraal staan in de islam. Nadat een inleiding is gegeven in het leven van de profeet Mohammed en de studenten inzicht hebben gekregen in de belangrijkste thema’s in de Koran, zal deze kennis worden gebruikt om verdere ontwikkelingen te duiden die de islam hebben gemaakt tot een zeer diverse religieuze traditie die zich over de hele wereld heeft verspreid. Niet alleen zal de student hiermee basiskennis vergaren over de islam, ook zal hij/zij worden aangezet om een kritisch en wetenschappelijk onderbouwd oordeel te vormen over hoe de islam geconceptualiseerd zou kunnen worden – als religie, maar ook als samenleving, cultuur, of beschaving – en wat voor effect een dergelijke conceptualisering heeft op de bestudering van de islam.
Het doel is om middels primaire islamitische bronnen evenals secundaire wetenschappelijke literatuur de student kennis te laten maken met de islam als dynamisch fenomeen en hem/haar in staat te stellen de islam kritisch, wetenschappelijke en uiteindelijk ook zelfstandig te bestuderen.

 
Level
Deze cursus maakt deel uit van het B1-programma van Religiewetenschappen, zowel voor het traject Religiestudies als Islamstudies.

 
Presumed foreknowledge
 
Test information

 
Specifics

Required materials
Book
Title:A New Introduction to Islam – Third Edition
Author:Brown, Daniel W.
Publisher:Wiley-Blackwell, 2017
To be announced
Overige teksten via docent beschikbaar

Instructional modes
Lecture

Tests
Written exam
Test weight1
Test typeExam
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM2