FTR-RSBA200
Bronteksten jodendom
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA200
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
drs. L.M.M. Callaert
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.J. van Wolde
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E.J. van Wolde
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.J. van Wolde
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 
Na afloop van de cursus:
  • ken je de inhoud van de belangrijkste teksten van de Hebreeuwse Bijbel en van andere vroeg-joodse geschriften;
  • ben je in staat zelf een literaire analyse te maken van verhalende bijbelteksten.
Inhoud
Zoeken, vragen stellen en discussiëren over de juiste interpretatie van de eigen gezagvolle teksten is een van de belangrijkste kenmerken van het jodendom. Nooit definitief afgerond, steeds in beweging, je steeds weer buigend over de religieuze bronteksten die je een oriëntatie en richting geven én je aansporen steeds opnieuw alles te heroverwegen. Tot deze bronteksten behoren zowel de teksten van de Hebreeuwse Bijbel als die van de vroeg-rabbijnse traditie.  
Je maakt zowel kennis met teksten uit de Hebreeuwse Bijbel als die uit de vroeg-Joodse traditie. Daartoe behoren onder meer de grote verhalen in Genesis en Exodus, de profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël, en de wijsheidsteksten in Job en Prediker.
Daarnaast leer je in deze cursus literaire methoden aan waarmee je deze teksten methodisch en kritisch kunt analyseren. 
Toetsinformatie
Huiswerkopdrachten en afsluitend paper.

Voorkennis
Jodendom, christendom.

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:978-90-6539-329-6
Titel:NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties (NBG/KBS)
Auteur:Diverse auteurs
Uitgever:Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed, 2008
Literatuur
Titel:The Emergence of Judaism. Classical Traditions in Contemporary Perspective.
Auteur:Hayes, Chr.
Uitgever:Fortress Press 2011 of later

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Voorbereiding bijeenkomsten
Schriftelijke opdrachten

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3