FTR-RSBA205
Bronteksten christendom
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA205
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je de ontstaansgeschiedenis van het Nieuwe Testament en andere vroegchristelijke literatuur in een historisch-cultureel en religieus-literair kader plaatsen. Op inleidend niveau heb je kennis van moderne wetenschappelijke benaderingen van deze teksten en je bent goed bekend met enkele centrale teksten in de Nieuwtestamentische canon.
Inhoud
In deze cursus bestudeer je het ontstaan en de inhoud van de oudste christelijke geschriften. De nadruk ligt hierbij op de teksten die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, de belangrijkste verzameling van 'heilige' of 'canonieke' teksten in de christlijke traditie. Ook maken we studie van enige documenten uit de eerste twee eeuwen die niet in de canon zijn opgenomen. In deze cursus maak je kennis met de vroegchristelijke literaire traditie alsmede met de historisch-culturele context waarin de teksten zijn ontstaan.
Toetsinformatie
Tentamen en tussentijdse opdrachten

Voorkennis
Jodendom, christendom.

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:NBV Studiebijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties
Auteur:Diverse auteurs
Uitgever:Heerenveen: Uitgeverij Jongbloed, 2008
Literatuur
Overige verplichte en aanbevolen literatuur wordt voor aanvang van de cursus via blackboard bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3