FTR-RSBA208
Bronteksten islam
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA208
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J.A. Borg
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1-PER2  (29-08-2016 t/m 08-01-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus:
  • kun je deze teksten interpreteren en onderling vergelijken;
  • kun je een onderwerp uit de Koran analyseren;
  • kun je verschillende bronteksten uit de begintijd van de Islam zodanig interpreteren, dat je het veranderende wereldbeeld van deze periode kunt begrijpen en daarover op een zinvolle manier met anderen kunt communiceren.
Inhoud

Deze cursus valt uiteen in twee delen. Het eerste deel van de cursus gaat over teksten die niet primair religieus van aard zijn, maar afkomstig zijn van mensen die de beginperiode van de islam zelf hebben meegemaakt en de keuzes en conflicten die deze ontwikkelingen hebben veroorzaakt.

In het tweede deel staan de structuur en de inhoud van de Koran centraal. Aan de hand van koranverzen behandelen we een aantal thema's uit de Koran en kijken we hoe de Koran in de praktijk door moslims gebruikt werd en wordt.

Toetsinformatie
Deel 1: Opdrachten (KAVV);
Deel 2: Essay.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Abdullah Saeed, The Qur'an: An Introduction, Routledge, 2008
ISBN:9780415421256
Handouts

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3